Pavlač

Uvítáme zde Vaše názory a náměty ohledně podoby a obsahu stránek. Ještě více nás bude těšit, pokud se rozhodnete sami přispět nějakým zajímavým obsahem. Smysl těchto stránek je poskytnout  informace všem, kteří se zajímají o dění v Litni a okolí. A hlavně dát prostor těm, kteří chtějí aktivně přispívat zajímavým a aktuálním obsahem.

Prosíme o věcnou diskusi bez osobních výpadů a vulgarit.

50 komentářů

 1. Článek pana Vodičky ovšem záměrně neuvádí některá fakta a to především a to teď budu citovat vyjádření pana Frýdla uvedeného níže : „ co se týče inzerce v NN č. 18/14 (LO 9/14) – byla formou přidané stránky k běžnému rozsahu LO, týkala se prezentace volebních subjektů kandidujících v Litni a objednával ji (tuším, že po dohodě na jednání Zastupitelstva městyse Liteň) telefonicky starosta městyse p. Miroslav Horák.“ Na této „přidané stránce“ se před tím dohodlo celé zastupitelstvo Městyse Liteň na svém zasedání včele s tehdejším místostarostou panem Vodičkou. Audio záznam z tohoto jednání máme samozřejmě k dispozici. Je smutné, že na to najednou pan Vodička tak účelově zapomněl!
  Prostor pro předvolební prezentaci byl mě i ostatním kandidátům nabídnut následně ze strany městyse, stejně tak i panu Lisovi , panu Řezáčovi, Sdružení pro lepší Liteň, Běleč a Leč a také Nezávislým s podporou TOP 09. Zda a jak, budou námi dodané články prezentovány v NN navrhovala redakce NN. Nerozumím tomu, proč když dnes pan Vodička píše, že je to nepřípustné, proč při tehdejším zasedání, kdy se rozhodovalo, o tom, dát bezplatně prostor v NN všem předvolebním uskupením nebyl jako místostarosta proti?

  Co se týče inzerce ČSSD v č. 20/14 (LO 10/14) o které pan Frýdl jednou tvrdí : „Fakturaci jsem v žádném případě neprováděl o své vůli, bez žádosti a vědomí zadavatele.“ Avšak v druhém svém níže uvedeném vyjádření již píše něco jiného: „Vzhledem k tomu, že jste ani na jeden z mých dotazů neodpověděl, zpracoval jsem fakturu na Atelier Svatopluk. Byly to totiž jediné relevantní údaje, které jsem měl v souvislosti s Vámi z dřívějších kontaktů k dispozici.“ V tom samém příspěvku také uvádí ohledně platby, že : „ Předmětná strana z NN č. 20/14 (LO 10/14) s inzercí ČSSD je v příloze. Platbu podle výpisu z účtu zadal 10. 10. 2014 Jan Havelka. Konkrétní číslo účtu neuvádím ze stejného důvodu jako výše“. tj. neboť si nejsem jist, zda to není v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů (případně zákonem jiným)“

  Z uvedených údajů jasně a nadevší pochybnost vyplývá, že jsem tento druhý příspěvek platil ze svého osobního účtu a že i pan Frýdl po dohledání své emailové korespondence z té doby musel uznat, že navzdory jeho původnímu tvrzení jsem nikdy vědomě neodsouhlasil, aby fakturu za tuto přidanou stránku NN fakturoval na společnost Atelier Svatopluk. Faktura navíc není v žádném případě dokladem o zaplacení. Je to stejné, jako by vystavil kdokoli třeba Vám fakturu na základě toho, že jsou to jediné relevantní údaje, které měl v souvislosti s Vámi z dřívějších kontaktů k dispozici na libovolnou částku, neznamená to, že vytvořil doklad o zaplacení. Rozhodně to neznamená, že by byla faktura zaplacena. Dokladem o zaplacení je buďto pokladní doklad, nebo výpis z bankovního účtu, který mohu předložit k nahlédnutí na příštím veřejném zasedání.

 2. Dobrý den, ,,občanko Litně“…
  I přesto, že jsem součástí tohoto dohadování, s Vámi musím jedině souhlasit. Obávám se, že touha všech stran i jedinců po medializaci daných problémů (často vlastně nedůležitých) vedla k jediné věci. Každý touží svůj názor vysvětlit občanům, ale nejsme schopni si je v první řadě vysvětlit navzájem. Různě jsou pak všichni ,,rozčertěni“ z toho, co si o sobě přečetli, odepisují…a tak to jde stále dokola. Paradoxem ovšem je, že i přesto, že se vídáme na zasedáních, pracovních poradách, i mimo ně, mnohé věci ani tváří v tvář nikdy rozebírány nebyly. To je špatně, já však stále doufám, že se to zlepší 😉
  S pozdravem, Šárka Marcínová

 3. Dobrý den paní Jano,
  nejsem si úplně jistá, ale myslím, že se p. Nolčovi na předminulém zasedání odpovídalo. S neplatiči toho jako obec v současné době mnoho nenaděláme, vysíláme však jednoho zaměstnance obce na kurz exekučního minima. Tento zaměstnanec pak bude oprávněn za obec vymáhat dluhy na dlužnících exekučně. Doufáme, že u mnohých neplatičů toto povede k domluvě na splátkovém kalendáři. Někteří už o něj zájem projevili (většina však jen ten počáteční zájem a ,,skutek utekl“). To je v tuto chvíli jediné, co můžeme udělat. Ano, mnoho občanů vypouští fekálie do kanalizace dešťové, tato kanalizace vede pod naší zahradou, vím tedy, o čem mluvíte. Jak jste sama psala, tento problém se vyřeší sám po spuštění provozu kanalizace a ČOV.
  Přeji příjemný víkend, Šárka Marcínová

 4. Vracím se k poslednímu veřejnému zasedání, a to konkrétně k diskuzi. Tady již podruhé nebyla panu Nolčovi zodpovězena otázka týkající se dlužníků za vývoz odpadu, tedy konkrétně kolik obci dluží. Jak chce obec donutit tyto neplatiče třídit odpad, když je nedonutí ani za něj platit. Každý rok vyhrožujete, že kdo nezaplatí včas dojde k navýšení o 50 %. Ale jaký to ma smysl, když dlužníkům za pár let dluhy odpustíte. Mají to zadarmo a určitě se nebudou zabývat nějakým tříděním. Stejné je to i s vývozem fekálií. Vyváží pouze pár občanů, ostatní to pouští do dešťové kanalizace. A tak to tady funguje spoustu let. Když jde člověk kolem obecního úřadu, kde je kanál, myslí si, že jde kolem žumpy. S vybudováním splaškové kanalizace se toto snad změní. Stočné budou platit všichni . Dohadujete se o částce 2000 kč za inzerát v NN, ale to, že občané dluží obci statisíce se moc neřeší.

 5. Dobrý den,
  je ostuda, jak se tady hází špína z jednoho na druhého. Přitom spolu sedíte v zastupitelstvu 🙂 Někdy mi připadá, že se mezi sebou hádají děti a ne dospělí. Je docela smutné, že nejste schopni se domluvit mezi sebou a zbytečně tady píšete hlouposti, které už stejně většinu lidí nezajímají. Je to totiž pořád dokola.

 6. Vazeni přátelé, kolegové,
  je toho tolik nejasného, ze uverim jen 10x overenym dokladum od notáře. Pan Havelka na přímý dotaz, zda faktura existuje, řekl, že neexistuje. Řekl to před dalšími 8 lidmi, zastupiteli. Všem těm lidem bez skrupuli lhal. Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát dáva. Proč toto vysvetleni nepřinesl okamžite? Můžu já teď věřit, že si fakturu nedal do účetnictví a neproplatil si ji hotově? Teď tam ta faktura už možná není. Teď je tam třeba nejaký ucet z OBI nebo od pumpy… To už nikdy nezjistime. Muzu verit nekomu, kdo na primou vyzvu odmita ukázat účetnictví? Tak jak tak je AS verejnou spolecnosti a zastupitele nad ni nemaji zadnou kontrolu.

  Pana Havelku jsem před dvema mesici dopisem pozadal o zveřejněni udaju podle §106 zákona o svobodnem pristupu k informacim. Kdyby pan Havelka udaje poskytl, nemusel by se nyní dohadovat. Kolik podobných „špílců“ v AS je?

  Manažer, který uhradí fakturu, která má chybné znění, není dobrý manažer. Kolik stojí času napsat k „souhlasim, otisknete“: „Vystavte na me jmeno.“? 7 sekund? Vymluva nemel cas proste neobstojí!

  Liten potrebuje lidi, kteří ziji pro obec, ne z obce!

 7. Pro úplnost uvádím odpověď vydavatele NN. Z vyjádření paní Jelenové může vzniknout dojem, že vydavatel jednal o své vůli. Vydavatel se ptal opakovane a pan Havelka opakovaně nereagoval:
  1) Předmětná inzertní strana z NN č. 18/14 (LO 9/14) je v příloze. Platbu podle výpisu z účtu zadal 15. 9. 2014 Městys Liteň. Konkrétní číslo účtu neuvádím, neboť si nejsem jist, zda to není v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů (případně zákonem jiným)
  2) Předmětná strana z NN č. 20/14 (LO 10/14) s inzercí ČSSD je v příloze. Platbu podle výpisu z účtu zadal 10. 10. 2014 Jan Havelka. Konkrétní číslo účtu neuvádím ze stejného důvodu jako výše
  3) P. Kaštánkovi i p. Horákovi jsem minulý týden psal, že mailovou korespondenci k předmětné inzerci nelze dohledat, neboť jsme byl před časem nucen změnit mailovou adresu. Nicméně technikům Dobnetu se mezitím podařilo záznamy z mé odeslané pošty obnovit a z nich jsem vyčetl toto: Ve dnech 1. – 2. 10. 2014 jsem Vám posílal tři maily:
  – v prvním (1. 10. 2014, 16:26) jsem Vás žádal o zaslání fakturačních údajů, se kterými chcete fakturu za inzerci vystavit – ŽÁDNÉ FAKTURAČNÍ ÚDAJ JSTE NEZASLAL
  – ve druhém (2. 10. 2014, 9:13) jsem Vám poslal zpracovanou reklamní stránku se žádostí o připomínky, resp. o odsouhlasení. Zároveň jsem Vám napsal, že fakturu
  vystavím na Atelier Svatopluk (Náměstí 71, 267 27 Liteň, IČ: 242 29 610) a výslovně se ptal, zda je to tak správně. Připomínky k zalomené stránce jste poslal, NA DOTAZ OHLEDNĚ FAKTURACE JSTE NEREAGOVAL.
  – ve třetím mailu (2. 10., 12.39) jsem Vám oznámil, že jsem Vaše připomínky do inzerátu zapracoval, a znovu se zeptal, zda jsou fakturační údaje v pořádku – OPĚT JSTE NEREAGOVAL

  Vzhledem k tomu, že jste ani na jeden z mých dotazů neodpověděl, zpracoval jsem fakturu poté, co NN (LO) s Vámi zadanou inzercí vyšly, na Atelier Svatopluk. Byly to totiž jediné relevantní údaje, které jsem měl v souvislosti s Vámi z dřívějších kontaktů k dispozici. Následně (7. 10., 18:50) jsem Vám navíc poslal další mail, v němž jsem Vás vyrozuměl, že Vám fakturu za inzerci, která právě vyšla v Našich novinách, pošlu na adresu: Atelier Svatopluk, Náměstí 71 267 27 Liteň. Fakturu (bez razítka a podpisu) jsem Vám navíc poslal jako přílohu. ANI NA TENTO MAIL JSTE NIJAK NEREAGOVAL.

  A ještě by mela zaznit znovu odpověď pana Vodicky:
  2) Souběh mediálně vděčného případu ČSSD/Rath a případu ČSSD/Havelka má tu nevýhodu, že starý trik s tím, udělat ze sebe oběť komplotu nebude v tomto případě fungovat. Rath, chycený s krabicí od vína plnou peněz okamžitě bez mrknutí oka tvrdil, že to na něj nastražili a on si jen zašel pro to vínečko. 🙂 Myslím, že mnoho lidí už v Čechách nezbylo, kdo by mu to ještě věřil.

  Oficiální skutečnost na Litni je podle faktur naprosto jednoduchá a jasná: reklama ČSSD a pana Havelky před volbami byla financovaná z obecních peněz. Neomluvitelný stav.

  3) V příspěvku pana Havelky je jedna alarmující skutečnost, na kterou je třeba si ještě „posvítit“. Dle toho, co tvrdí, mu splývají jeho osobní finance s těmi firemními. Platí klidně ze svého faktury, vystavené na firmu, které ale není majitelem. Ze zkušenosti víme, že to nebývá dobrým znamením!

  A trochu osobněji: myslím, že od pana Havelky není právě šťastné, jmenovat praktiky, které vedly zastupitele Víťu Novotného k rezignaci – a za které se mu starosta Horák již veřejně v Našich novinách omluvil(!) – za praktiky MAFIÁNSKÉ! Jestli se někdo skutečně vehementně – já osobně bych si dovolil tvrdit přímo nekriticky – za pana Havelku stavěl a staví, je to právě pan Horák!

 8. Dobrý den,

  vyjádřím se ke sporné faktuře Našich novin za volební kampaň strany pana Havelky vystavené na Ateliér Svatopluk, protože to spadá do období, kdy jsem předsedala dozorčí radě Ateliéru Svatopluk, a protože předkládané informace vedou k podezření, že došlo ke zpronevěře prostředků Ateliéru Svatopluk.

  Já jsem se o tomto podezření dozvěděla minulý týden z rozhovoru s panem Havelkou a následně i od pana Kaštánka. Tuto záležitost jsem tento týden projednala jak s panem Havelkou – ředitelem Ateliéru Svatopluk, tak s panem Frýdlem z Našich novin. Faktura za otištění reklamy na volební kampaň v Našich novinách č. 20/14 na částku 2.100,- Kč opravdu existuje, byla vystavená 7. 10. 2014 na Ateliér Svatopluk a pan Frýdl ji zaslal panu Havelkovi. Pan Frýdl ve své e-mailové korespondenci dohledal, že se před tím p. Havelky dotazoval, jestli má fakturu napsat na Ateliér Svatopluk, ale odpověď od něj nedostal. Nejednal na žádost p. Havelky, ale zachoval se tak podle svého uvážení. Pan Havelka neměl v úmyslu platit svoji volební kampaň z prostředků Ateliéru Svatopluk a fakturu uhradil ze svého soukromého účtu, což mi doložil výpisem z bankovního účtu. K převodu prostředků došlo 10. 10. 2014, částka a variabilní symbol na obou dokladech souhlasí. Překontrolovala jsem také účetní doklady Ateliéru Svatopluk za rok 2014 a tato ani jiná podobná sporná faktura v účetnictví není. Chybou je, že pan Havelka z nepozornosti nebo kvůli svému zaneprázdnění v období předvolební kampaně už nezařídil, aby faktura Našich novin byla přepsána na jeho jméno.

  Pan Frýdl se k této záležitosti vyjádří osobně a pana Havelku požádám, aby důkaz o uhrazení faktury ze svého osobního účtu předložil na zasedání zastupitelstva.

  Lenka Jelenová
  bývalá předsedkyně dozorčí rady Ateliéru Svatopluk

 9. K reakci Jana Havelky na Strategický plán:
  Pan Havelka lže, když říká, že jsem ho nesháněl dostatečně intenzivně. Volal jsem mu 3x a navíc si stěžoval u starosty i místostarostky, že mi nebere telefony. Pan starosta mi vysvětlil, že pan Havelka prostě nebere všechny telefony, protože „toho má moc“. Poslal jsem panu Havelkovi e-mail 21.4.15, kde píši: „Snažil jsem se s Vámi spojit telefonicky, ale neúspěšně (naposledy v patek).“ (to bylo v úterý). Ve středu 22.4. posílám další e-mail. Pan Havelka ani nezavolal zpět (já volám zpět na každý zmeškaný hovor a připadá mi to normální) ani neodpověděl na e-maily (je měsíc poté). Jakou intenzitu bych měl vyvinout, abych donutil zaměstnance Havelku (a dnes i zastupitel sic) odpovídat, komunikovat a pracovat.

  Pan Havelka nekontaktoval ani odborníky, na něž jsem mu předal spojení. O telefonním čísle tvrdí, že bylo stále nedostupné. Já s panem Veselkou několikrát telefonicky mluvil. Pan Havelka dále tvrdí, že jsem mu mailovou adresu bohužel nesdělil. Zase lež jako věž. Přeposlal jsem mu od pana Veselky e-mail, takže adresu měl.

  Spěchat je kam. Spěchat jsme měli už před pěti lety. naše nespěchání vypadá tak, že od ledna, kdy jsme odhlasovali vypracování strategického plánu, se nic nestalo a plán stále nemáme. Termíny se nedodržují. Odhad ceny má smysl, neboť ho úředníci požadují. Jen bych přirovnal k žádosti dítěte o kapesné. Když mi neřekne na co a kolik potřebuje, také mu nic nedám.

 10. K reakci Jana Hevelky na silnice:
  my si proste myslíme, že opravy komunikací měly být naplánovány a mělo být o finance žádáno už předem před stavbou kanalizace a stavby vzájemně koordinovat. My bychom jednoduše chtěli, aby se komunikace opravili řádně a generálně spolu s chodníky a vystavěly se zálivy na parkování, osadily obrubníky, definoval zelený pás, nakreslily přechody atd… Aby to vypadalo jako komunikace 21.století a abychom třeba řešili ve spolupráci s dopravními odborníky podoby křižovatek zejména před školou a OU. Abychom diskutovali vzhled komunikace a vytvořili varianty oprav. Podobně jako to udělali např. na Jílovišti. Nic podobného se neděje. Prostě se jen tupě položí nový koberec.

 11. Vážení sousedé, vážení zastupitelé,
  Pokud je pravda to co píše pan Havelka, ten může svá tvrzení dokázat neprodleně zveřejněním informací o hospodaření Atelieru Svatopluk. Pokud o toto požádají zastupitelé, poskytnout jim informace musí. Nadřízeným pana Havelky je pan starosta, ten by měl poskytnutí informací nařídit. Pokud to neudělá, je „na stejné lodi“.
  Stejně a ze stejných důvodů by měl postupovat OÚ ve věci zprůhlednění hospodaření, zprovoznění transparentího účtu a poskytování informací.
  Tolik má úvaha, věřím že každý pozorný a nestranný čtenář si už názor udělal.

 12. K příspěvku pana Havelky mám 3 věcné připomínky, které by měly, myslím, zaznít:

  1) Je dobře, že pan Havelka podepisuje své příspěvky a že jsme se zbavili různých anonymů, kteří nám tu šířili nesmysly před volbami.

  2) Souběh mediálně vděčného případu ČSSD/Rath a případu ČSSD/Havelka má tu nevýhodu, že starý trik s tím, udělat ze sebe oběť komplotu nebude v tomto případě fungovat. Rath, chycený s krabicí od vína plnou peněz okamžitě bez mrknutí oka tvrdil, že to na něj nastražili a on si jen zašel pro to vínečko. 🙂 Myslím, že mnoho lidí už v Čechách nezbylo, kdo by mu to ještě věřil.

  Oficiální skutečnost na Litni je podle faktur naprosto jednoduchá a jasná: reklama ČSSD a pana Havelky před volbami byla financovaná z obecních peněz. Neomluvitelný stav.

  3) V příspěvku pana Havelky je jedna alarmující skutečnost, na kterou je třeba si ještě „posvítit“. Dle toho, co tvrdí, mu splývají jeho osobní finance s těmi firemními. Platí klidně ze svého faktury, vystavené na firmu, které ale není majitelem. Ze zkušenosti víme, že to nebývá dobrým znamením!

  A trochu osobněji: myslím, že od pana Havelky není právě šťastné, jmenovat praktiky, které vedly zastupitele Víťu Novotného k rezignaci – a za které se mu starosta Horák již veřejně v Našich novinách omluvil(!) – za praktiky MAFIÁNSKÉ! Jestli se někdo skutečně vehementně – já osobně bych si dovolil tvrdit přímo nekriticky – za pana Havelku stavěl a staví, je to právě pan Horák!

 13. Vážený p. Havelko
  Dovoli jsem si přečíst na webu Litně co ma Atelier Svatopluk na práci a zděšen jsem zjistil že krom pronajmu prostor soukromým firmám se tam toho vlatné moc neděje jen namátkou z webu – máte na starost pořádání kulturních a splolečenských akcí – vlastně nulová činnost pro občany litně naposledy zimní běh což nevím jestli bylo ve vaši produkci

  Výstavní prostory – 0
  Spolupráce s místními spolky a organizacemi – žádné jsem se nedopatral
  Web AS – nefunguje nechápu proč a navíc je to nejspíš v rozporu s pravidly provozu ops
  Facebookový profil AS – poslední vložený přízpěvek je z 20.5. 2013 to je absurdní fanoušku mate slovy jeden
  Možná by jste měl opravsu začít s nějakou činností pro obec až se vám podaří uspořádat alespoň jednu akci pro občany rád za vámi dorazím s mými zkušenostmi a nabídnu spolupráci.
  Milan Odstrčil

 14. Žádné mafiánské praktiky, pane Havelko. Skutečnost je mnohem prozaičtější.
  Pokusím se vysvětlit: zjistili jsme z účetnictví OU, že první volební inzerát ČSSD (pana Havelky bylo cca 70% stránky)v NN č.18 byl fakturován na Městys Liteň. Druhý inzerát v NN č.20 už v účetnictví obce nebyl. Z logiky věci jsem s kolegy předpokládal, že ani druhý inzerát neplatil. Proto jsem se pana Havelky přímo zeptal. On řekl, že žádná faktura neexistuje a že kontrolu účetnictví Atelieru Svatopluk neumožní. Tím jsem spustil další reakci pana Havelky a on začal zjišťovat, co víme a nevíme. výsledkem byl můj rozhovor s paní Lenkou Jelenovou, která mi existenci faktury nepřímo potvrdila, když řekla, že pan Havelka prý tu fakturu zmuchlal a zahodil. Proto jsem si následně vyžádal oficiálně informaci od vydavatele NN. Znění vyjádření přidávám níže. Stejnou informaci dostal i pan Horák.

  Dotaz na vydavatele NN:
  Vážený pane Frýdle,
  obracím se na Vás jako zastupitel a předseda kontrolního výboru obce Liteň na vydavatele Našich novin.
  Žádám Vás o informaci na koho jste fakturoval a jakým způsobem jste byl o fakturaci požádán a zda k fakturaci a objednávce existuje nějaká korespondence v čísle 18 a 20 Našich novin (9 a 10 LO). Jedná se o volební inzerci ČSSD a jejich lídra pana Jana Havelky.

  Pan Havelka uvádí, že jste tuto fakturaci provedl o své vůli bez jeho vědomí a žádosti.

  Dekuji.

  S přáním hezkého dne
  Filip Kaštánek

  Odpověd vydavatele NN:
  Vážený pane Kaštánku,
  vážený pane starosto!

  Zde jsou odpovědi na Vaše otázky:

  1) co se týče inzerce v NN č. 18/14 (LO 9/14) – byla formou přidané stránky k běžnému rozsahu LO, týkala se prezentace volebních subjektů kandidujících v Litni a objednával ji (tuším, že po dohodě na jednání Zastupitelstva městyse Liteň) telefonicky starosta městyse p. Miroslav Horák. Jemu jsem také v souladu s praxí běžně praktikovanou v NN poslal již vyrobenou stránku před otištěním k odsouhlasení. Na základě jeho pokynu jsem následně, poté co NN vyšly, fakturoval celou částku za toto vydání LO (tj. 2.450 Kč za běžné vydání LO + 2.100 Kč za přidanou celostránkovou inzerci, tj. dohromady 4.550 Kč) na Městys Liteň. Faktura byla následně řádně uhrazena. Malá poznámka: na tuto přidanou stránku LO byly z městyse dodány tři materiály – předvolební prezentace: ČSSD, nezávislého kandidáta Antonína Lise (Za lepší venkov) a Jaroslava Řezáče. Vzhledem k rozsahu dodaných materiálů, který byl větší než velikost přidané stránky LO, jsem posledně jmenovaný příspěvek J. Řezáče umístil na jednu ze dvou zbývajících stránek »běžného« LO
  2) co se týče inzerce ČSSD v č. 20/14 (LO 10/14) objednával ji telefonicky p. Jan Havelka. Ten také dodal na objednanou inzertní stránku materiály a dostal ode mě následně vyrobenou stránku k odsouhlasení. Poté, co NN s předmětným inzerátem vyšly, zpracoval jsem na základě pokynu objednavatele fakturu s částkou 2.100 Kč na Atelier Svatopluk. Faktura byla následně řádně uhrazena.
  Fakturaci jsem v žádném případě neprováděl o své vůli, bez žádosti a vědomí zadavatele. Praxe je vždy stejná, o čemž jste se měli možnost v minulosti přesvědčit oba dva: zadavatel inzerce (ať už telefonicky, nebo písemně) sdělí svůj požadavek, já inzerci následně zpracuji, pošlu k odsouhlasení a vyžádám si fakturační údaje. S těmi po vyjití inzerátu zpracuji příslušnou fakturu a pošlu, resp. dodám na zadavatelem udanou adresu. Ostatně, kdybych fakturaci provedl bez vědomí a žádosti zadavatele, tento by ji logicky neproplatil. Což se v tomto případě nestalo, faktura – viz výše – byla řádně proplacena bez jakýchkoliv výhrad.

  3) korespondence v tuto chvíli neexistuje. Až do začátku května jsem používal mailovou adresu frydl@dobnet.cz. Bohužel Dobnet se letos na jaře rozhodl, že již nebude mailovu poštu dále podporovat, čili jsem byl nucen mailovou adresu změnit na frydl@centrum.cz. Následně byla moje mailová adresa zrušena, včetně zálohované ODESLANÉ KORESPONDENCE. Nicméně na moji žádost se technici Dobnetu pokusí moji mailovou korespondenci z předmětného období obnovit. Pokud se jim to povede, budete o tom ode mě obratem vyrozuměni.

  Přeji vše dobré, hezký víkend a těším se na další spolupráci!

  Miloslav Frýdl
  Naše noviny

  Myslím, že k tomu není co dodat. Žádné domluvy a komploty. Realita je šedá 🙂 Jsem přesvědčen, že jednání pana Havelky se nedá ničím ospravedlnit. Spekulacím bychom předešli, kdybychom mohli nahlédnout do hospodaření Svatopluku. Spekulacím chceme předcházet zveřejňováním smluv, transparentním účtem. Pan Havelka hlasoval pro zrušení transparentních účtů. Proč asi?

 15. Mafiánské metody Nové Litně nemají obdoby

  Na poslední pracovní schůzce zastupitelstva ( záměrně podotýkám, že těsně než jsem se rozhodl oficielně stát zastupitelem ) se mě pokusil pan Kaštánek zastrašovat a vyhrožovat mi tím, že zveřejní informace o tom, že jsem údajně zaplatil svoji předvolební kampaň z peňez Atelieru Svatopluk. Tedy stejné praktiky, jaké ve skutečnosti donutili pana Novotného odstoupit ze zastupitelstva. Takové, na které podle jeho slov nemá žaludek.

  Prohlašuji, že jsem reklamní stránku v Našich novinách, obsahující články týkající se voleb zaplatil ze svého soukromého účtu, což se dá kdykoli nade vší pochybnost doložit výpisem z mého účtu a také, že jsem nikdy vědomě neučinil objednávku na tuto stránku v hodnotě 2100,- Kč v NN, jménem společnosti Atelier Svatopluk. Pokud se někdo snaží tvrdit opak, jistě na to má patřičné důkazy.

  Do NN posílám stejným způsobem reklamy na různé kulturní akce za společnost Atelier Svatopluk, proto předpokládám, že byla faktura automaticky vystavena na naši společnost. Tato se však nikdy neobjevila v účetnictví společnosti Atelier Svatopluk, což se dá velmi lehce prokázat a znovu opakuji, že byla zaplacena z mého osobního účtu.

  Nicméně považuji za neuvěřitelné svinstvo to, že tuto nechutnou kauzu musel někdo vymyslet a vykonstruovat a možná již od začátku plánovat, protože na faktuře, kterou NN vystavili nebylo uvedeno, čeho se týká. Tuto informaci musel vypustit někdo, kdo o tom od počátku věděl a počítal s tím, že to později použije proti mně. Tuto informaci a také fakturu musel Nové Litni předat jedině někdo z Našich novin. Nikdo jiný než redakce Našich novin a já jsme o tom nevěděli! A co bude dál?

 16. Vážená paní Renato,
  děkuji za Váš názor na opravu komunikací v Litni, tato oprava se řeší od začátku stavby kanalizace.
  Řeší se především v tom smyslu, že jsme se celou dobu snažili o to, aby druhý jízdní pruh platila Krajská správa a údržba silnic, která má silnice ve své správě. Bohužel po mnoha jednáních jsme získali od KSÚS příspěvek v hodnotě „jen“ 2 000 000,- Kč a nemyslím si, že bude kdokoli v budoucích letech úspěšnější. Zajímalo by mě, se vší úctou, kde bere pan Kaštánek jistotu, že za rok a půl někdo z Evropské unie pošle do Litně 100 000 000,- Kč na opravu silnic třetí třídy, tedy v žebříčku silnic na nejnižším stupni. Nicméně mu držím palce.

  Co se týká přechodu pro chodce v ulici Školská, musím Vám bohužel sdělit, že o tom jsme již v minulosti mnohokrát jednali jak s PČR tak s Odborem dopravy MěÚ Beroun. Naposledy jsme ho zde chtěli zřídit při malování vodorovného značení v této ulici. Bylo nám sděleno, že dle současných předpisů není možné zde tento nový přechod pro chodce vybudovat. Proto jsme byli donuceni tento přechod pro chodce z našeho návrhu odstranit již ve fázi projednávání. Pro zřízení nového přechodu pro chodce platí totiž už nové předpisy, odlišné od těch, které platili při stavbě těch přechodů, které již existují.

 17. Vážený pane Davide,
  nevím, co přesně jsem zamlčel, nicméně pan Kaštánek, jako obvykle, nemluví pravdu, když tvrdí, že povinnost asfaltovat silnice v plné šíři vznikla až během stavby kvůli překopům, byla to podmínka, kterou nám stanovila Krajská správa a údržba silnic, již před vydáním stavebního povolení. Bez tohoto souhlasného stanoviska by, ale nemohlo být stavební povolení nikdy vydáno.
  Bohužel z dotace bylo možno hradit pouze opravu po uložení hlavního kanalizačního řadu.
  Dále musím říci, že opravy komunikací budou probíhat naprosto stejným způsobem jako ve Všeradicích, takže není pravda, že by o tom nikdo předem neuvažoval, nicméně podmínky stanovené pro žádosti o dotace jsou přesně dány. Co se týká generální opravy silnice a chodníků, která měla proběhnout a nebyla nakonec realizována z důvodu plánované kanalizace, měli jsme s panem starostou několik jednání na Krajském úřadě jak s ředitelem Krajské správy a údržby silnic, tak i s panem hejtmanem, kde nám bylo sděleno, že finanční prostředky na tuto rekonstrukci byly vyčerpány a Krajský úřad o tomto záměru již neuvažuje.

  Ke strategickému rozvojovému dokumentu bych rád podotkl, že kdyby mě pan Kaštánek opravdu chtěl sehnat, tak by si jistě poradil tel. číslo, které jsem od něho dostal, bylo stále nedostupné a mailovou adresu mi bohužel nesdělil. Proto jsem vypracoval první návrh, který samozřejmě potřebuje úpravy. Pan Kaštánek má také již šestou verzi. Doufám, že moje šestá verze bude také již znatelně rozpracovanější. V současné době není kam spěchat, první dotační výzvy budou vyhlášeny až někdy v září 2015. Odhad cen si opravdu netroufám odhadnout, kvalifikovaný odhad ceny by měl učinit nějaký odborník, není přece možné stanovit cenu jen kouknutím z okna. Takový odhad nemá přece žádný smysl.

  Ještě bych dodal, že si opravdu nedovedu představit, že by ještě nejméně rok a půl ( nebo taky mnohem déle) byla opravena jen polovina vozovky. Nebylo by to možné už z důvodu zvlnění starého vrchního asfaltu. Tato svrchní vrstva bude odfrézována a na podloží, které je v současné době v pořádku a nepropadá se, bude položen nový asfaltový koberec v tloušťce asi 5 cm. Naprosto stejně jako ve Všeradicích. V Letech podle mých pozorování také probíhala rekonstrukce vozovky obdobným způsobem. Odfrézováním svrchních vrstev asfaltu a položením nového koberce.

 18. Dobrý den p.starosto,
  dočkají se poškození z kauzy se stavebnímy pozemky alespoň nějakého odškodnění a veřejné omluvy,do takové situace se přeci může dostat každý z nás a velmi mě znepokojuje postoj úředníků Městyse Liteň v jeho řešení.

 19. Dobrý den,
  Chtěla bych jen vyjádřit názor na opravu komunikace. At už jakkoliv souhlasím s úplnou opravou, na druhou stranu si neumím představit další rok a půl v těchto podmínkách. Nejde jen o zatížení aut při přejíždění koryt, ale o neustálou prašnost, což pociťují především obyvatelé domů podél hlavní silnice. Řeší se to opět bohužel příliš pozdě. Bylo by nějaké dočasné řešení pro rozkopané silnice nebo bysme takto museli žít další rok a půl? Zároveň se chci zeptat na plánované přechody pro chodce na novou komunikaci a to konkrétně přes ulici Školská (u zastávky). Údajně na něj teď nejsou peníze. Na nové silnici ale budou muset být všechny nové, je tedy možné i tento jeden zahrnout navíc do plánu, aby se to pak neřešilo dočasně? Děkuji předem za odpověď.

 20. Vážený pane Davide,
  problematika opravy silnic v Litni je obsáhlejší a pan Havelka neřekl všechno a to podstatné zamlčel. Chce se dodat, že jako obvykle, ale neřeknu to. Zhotovitel kanalizace nedodržel projekt a místo příčných protlaků nám tu udělal příčné překopy. To odůvodnuje složitostí inženýrských sítí v Litni. Nebudu Vám dlouze popisovat, jak jsem před dvěma lety v Praze 10 dělal nové přípojky kanalizace, vody a telefonu ve firmě. Jen řeknu, že podmínka od TSK byla protlak. Místo vedle transformátorové stanice, nedaleko uzlového bodu optických kabelů vysokorychlostního internetu, splašková i deštova kanalizace,… A vjezd do dvora o šíři 3,5metru. Málo místa, sítí nepočítaně. Protlak udělali. Tady v Litni to prý nešlo. Udělejte si obrázek sám. Protlak je samozřejmě dražší technologie pro zhotovitele. Pokud vím, nikdo nám peníze nevrací a ani je vedení obce po zhotoviteli nepožadovalo. Takže my jsme neušetřili a navíc nám vznikla povinnost vyasfaltovat silnice kvůli prekopum v plné šíři namísto porušené části.
  Pan Havelka mluví o asfaltování už v červnu. Ano, budeme mít parádní nový asfalt položený na starou nevyhovující komunikaci, která měla být plně rekonstruována již před cca 7 lety. To zvlnění patrné už dnes se po čase projeví i na novém asfaltu.
  Chybou bylo už při zadávání projektu, že nikdo nepožadoval i opravy komunikací, tak jako tomu je ve Všeradicích. Mají tam dobré pivo v pivovaru a opravené komunikace jsou inspirací. Doporučuji na výlet. Já jsem ve svém příspěvku uvazoval o uplně jiné alternativě. Napsal jsem dopis adresovaný krajské správe, kde žádám o shovívavost a opravu jen poničených míst a zároveň o generální opravu krajské silnice včetně chodníků, zelených pásu, vysadbě zeleně,… Takovou akci asi nepujde zvládnout dříve než za rok a půl. A to je termín, o němž jsem mluvil.
  Bohužel, Liteň nemá cele zpracovaný pasport komunikací, nemá strategický rozvojový dokument, nemá demografickou studii, nemá místní analýzu, obecné plánování formou usnesení zastupitelstva, které půjde dokladovat zápisy ze zasedání (proto tak bojujeme za řádný zápis, neboť to je to jediné, co po zastupitelích doopravdy zustane a co ma vahu)… To jsou všechno dokumenty, bez nichž jsou naše vyhlídky na nové silnice a chodníky mizerné, bez nichž si na opravdové dotace v řádech milionů a desítek milionů budeme jen těžko myslet a nedostaneme je. Já jsem opakovaně inicioval vypracování těchto dokumentů, pozval jsem sem zástupce společnosti, která administruje dotace. Všichni jste na zasedání paní Ondřejové tleskali. Chybí tomu maličkost. Podepsat s nimi rámcovou smlouvu nebo aspoň jednorázovou na konkrétní akci, chybí podpis starosty pod objednavku strategického rozvojového dokumentu (už od února), chybí spolupráce i pana Havelky, který místo spolupráce na SRD volil cestu oponentního návrhu, ačkoli na něj jak zastupitelé, tak například paní Jelenová apelovali, aby spolupracoval. Mně například ani jednou nezvedl telefon, když jsem chtěl věc diskutovat a nikdy nevolal zpátky. Takže ted máme na stole dva návrhy. Jeden, který jsem vypracoval já a zapracoval do něj všechny připomínky, které jsem dostal a druhý pana Havelky, který je oponentní a stojí proti tomu návrhu prvnímu. Nanestesti pan Havelka nepíše odhad cen (každý projekt musí mít v té ideové rovině odhad) a do kolonky „předpokládaná výše investice“ píše „netroufám si odhadnout“… Kompetentním lidem, na něž jsem mu předal kontakty, ani nevolal, ani nemailoval. A takhle tu žijeme 🙂 Buď začnou všichni makat nebo tu budeme mít furt prd a budeme se dívat, jak to jde v Letech, Všeradicích a jinde a u nás ne a ne. Já dělám maximum a nevím, jak přesvědčit pana Horáka, že poctivá dřina se vyplácí.

  Takže opravdu nové silnice a chodníky nejdříve za rok a půl. Překrytí staré silnice novým kobercem už v červnu.

 21. Vážený pane Odstrčil
  Víte co, zastavte se někdy, po telefonické dohodě, na Úřadě městyse Liteň. Já Vám povím za co jsem placený, aby jste neměl všechno jen z doslechu. A pokud jste odborník v oblasti kultury, třeba se nám podaří společně dohodnout uspořádání nějaké zajímavé kulturní akce.

 22. Dobrý den pane Havelka,
  Díky za odpověd‘, pozitivní zpráva, oproti příspěvku p.Kaštánka tady ze dne 23.4, kdy by to mohlo být ‚nejdříve za rok a půl‘
  Bylo by dobré, kdyby se důležité informace objevovaly též zde, na oficiálních stránkách obce.
  Pěkný den všem

 23. Vážený pane Davide H
  Znovu pro Vás zopakuji text článku, který byl před časem již uveřejněn v Našich novinách:
  „V současné době se intenzivně jedná o termínu oprav hlavních komunikací v Litni. Realizační firma předpokládá nástup na opravy povrchů silnic během černa 2015. To, že zůstali přes zimu bez asfaltu
  mělo svůj důvod – v okolních vesnicích, kde čerstvě zasypané výkopy hned zaasfaltovali, již rok po opravách dochází k propadání svrchních vrstev vozovky a bude nutné realizovat další opravu. Také se jedná o finančním příspěvku Krajské správy a údržby silnic na druhý jízdní pruh vozovky. Z dotace je totiž hrazena pouze část dotčená výstavbou kanalizace.“

 24. Dobrý den.
  Zaznamenal jsem informace o tom, že by se tříděním odpadů mohlo ušetřit na poplatcích za odvoz popelnic. V případě např. čtyř nebo pětičlenné rodiny se dnes jedná již o nezanedbatelnou částku v rodinném rozpočtu, se kterou je třeba počítat. Odpady třídíme, využíváme kompostování, a ani zdaleka tak nenaplníme jednu popelnici týdně. Myšlenka třídit odpady, a to nejen za účelem nižších poplatků, je jistě žádoucí. Bohužel – dříve, než můžeme něco dát do kontejnerů na tříděný odpad, musíme ke kinu dojít nejprve nanečisto – podívat se, zda-li je ještě v kontejnerech místo. Ve většině případů – není. Lidé, kteří přijdou z větší dálky, se z pochopitelných důvodů nechtějí vracet s vytříděným odpadem zpět domů a na místě to za chvíli vypadá jako na skládce. Je hezké přemýšlet, kam by se další nádoby daly ještě umístit, ale to je takový problém objednat svoz těch stávajících, když jsou plné?
  Dále bych se vyjádřil ke stavu komunikací. Nechtěl bych být v kůži těch lidí, kteří bydlí kolem hlavní silnice, kdy po každém projetí auta se za sucha zvednou oblaka prachu. Auta navíc často jezdí v protisměru, aby nemusela jezdit štěrkem. Pokud jdeme s dětmi na náměstí, raději to vezmeme ulicí Zahradní, aby děti neměly oči plné prachu. Někdy to ale nejde. Pokud zaprší, všude je naopak bláto, a pokud bychom jeli z Litně autobusem, řidič má opravdu ‚radost‘, když mu naložíte do autobusu zablácený dětský kočárek. Na tu zastávku se za mokra s čistým bohužel dojet nedá. O tom, že po hlavní silnici se zde dá jet asi tak 10-15km/h, musím informovat každého, kdo k nám z jakéhokoli důvodu jede, aby si neponičil auto. Je jasné, že všechno nemůže být hned, když stavba kanalizace ještě probíhá, ale podstatná část potrubí byla položena už loni, a v Litni je vše běh na dlouhou trat‘, zdá se.

 25. Paní Marcínová, Vám to opravdu přijde ve 21. století v pořádku, že obec nechce zveřejňovat své hospodaření – PROSÍM O VYSVĚTLENÍ PROČ JSTE HLASOVALA PROTI. Upírat základní práva občanům, kteří Vás zvolili je TOTALITNÍ PRAKTIKA, nemáte na to právo (myslím vládnoucí zastupitelstvo), Já jako občan Lítně chci vědět co děláte s rozpočtem obce, trochu si rýpnu a zdůrazním, že vám tady v Litní absolutně nic nefunguje a očividně, podle vašeho hlasování, nechcete aby lidé. kteří tady žijí věděli o způsobu vašeho počínaní na obci. Je to velice smutné a troufám si podotknout i velice ubohé – nikdy jsem od vládnoucí garnitury obce neviděl jediný smyslu plný návrh, nejste schopni se orientovat v dotacích EU a fondech, v obci je nepořádek ( opět podotýkám, že úklid je také placen z našich peněz – TAK BYCH RÁD VIDĚL VÝSLEDEK), ZAVÁŽÍTE PÍSKOVNU A NIKDO NETUŠÍ JAK, ZA CO A ČÍM, obecní majetek (např. kino) vám padá na hlavu, obhajujete nesmyslné více náklady na ČOV a jiné projekty (což mi přijde naprosto nepochopitelné), Nevytváříte naprosto žádnou aktivitu pro občany, nestaráte se o rozvoj obce a cestovního ruchu, vytváříte nátklak na zastupitelé, nechápu za co je placený pan Havelka (prosím o vysvětlení). Pracuji v oblasti kultury více než 20 let a ke konáni ops Svatopluk, bych rád taky pár dovysvětlení – např. k čemu ted´ slouží jelikož když jsem si přečetl na vašem nemožném a dosti nepřehledném webu k čemu složit má, tak naprosto a absolutně nic z toho se neděje. Je to neuvěřitelné a dosti zarážející.
  Milan Odstrčil

 26. Tabulka o financování ČOV je zveřejněna od 17.04.2015 na stránkách Litně.
  V písemné podobě je vyvěšena ne na úřední desce, ale na desce jako informace pro občany.

 27. Dobrý den pane Pojsle i ostatní,
  dostávám od lidí obrovské množství podnětů, žádostí a otázek. Nejdříve to byli jen Bělečtí. Postupem času se přidali i Litenští. Snažím se vám pomáhat spolu s kolegy zastupiteli a prosazovat rozumné návrhy a nápady, které by měla obec realizovat. Máte-li tedy jakékoli přání, pište, telefonujte.
  Asi nejčastěji diskutovanou otázkou, jak je vidno i zde, jsou silnice a jejich oprava po dokončení výstavby kanalizace. Jelikož žádostí o pomoc v této věci je mnoho, obrátil jsem se na Správu a údržbu silnic a Krajský úřad, kam jsem zaslal dopis s žádostí o pomoc a vysvětlil jim naši situaci. Jde o to, že máme povinnost silnici po dokončení výstavby kanalizace opravit. Původně by stačilo podélně zaasfaltovat onu asi 1/3, která byla rozkopaná. Protože však obec nedodržela projekt a kromě podélného vedení se dělaly i příčné překopy místo protlaků, požaduje SÚS asfaltování v celé šíři vozovky. To by mělo smysl, kdyby nebylo poničeno podloží, které se mělo opravovat už před cca 7 lety. Z tohoto pohledu se asfaltování v celé šíři (bez řádného opravení podloží silnice a současného vybudování chodníků, obrubníků, zeleného pásu) jeví jako nehospodárně vynaložené miliony, které by mohly být použity jako spoluúčast k dotaci 85% od kraje či z evropských fondů (celková odhadovaná investice je 100milionů – to bez dotace nikdy nezvládneme).
  Jako příklad bych uvedl nedaleké Jíloviště, kde postupují právě metodou kompletní rekonstrukce s využitím dotačních fondů. Už jsem kontaktoval tamní vedení obce a dostal od nich rady a jejich zkušenosti s tím, že nám budou kdykoli nápomocni. Realizovat podobnou investici v Litni je naprosto reálné a mít perfektní silnice a chodníky není utopie, ale běžná věc. Jenže samo, samo se nic neudělá a samo zavírá jen brano (nebo nejen brano?).
  K Vašim otázkám:
  Předem nebyla obnova silnic plánována. Žádná dotace zatím není a sami to nemůžeme zvládnout ani za sto let! Pan starosta Horák má představu, že dostaneme 2 miliony Kč od kraje a přidáme vlastní 3 miliony a za tuto částku vyasfaltujeme hlavní silnice, kde to požaduje správa silnic.
  Nová Liten zahájila kroky a dala do zastupitelstva návrhy na vypracování dokumentů, které jsou nezbytné pro získávání dotací obecně a které nemáme. Mimojiné nemáme dokončenou pasportizaci silnic a místních komunikací a bez tohoto dokumentu si na finance na obnovu komunikací prostě nesáhneme. Já jsem inicioval vypracování Strategického rozvojového dokumentu, Demografické studie. Budeme potřebovat ještě Místní analýzu. A musíme zastupitelstvem protlačit konkrétní nápady a návrhy a začít plánovat. To všechno přináší body do hodnocení žádostí. A musíme projekty zpracovat a být připraveni k podání žádostí. Nyní nemáme naprosto nic a jsme na samém počátku cesty. Nové cesty a silnice bychom mohli mít nejdříve za rok a půl, kdybychom na tom zacali nyní usilovně pracovat. Pak však musíme čekat na vyhlášení vhodného dotačního programu (jeden se uzavíral právě nyní 19.4.2015). A je otázkou, kolik máme k dispozici vlastních financí (to já nevím, o tyto informace starostu žádáme a měl už být do 18.4. zveřejněné vyúčtování financování kanalizace a není – neznáme naše cash flow v tomto ohledu).
  Jestli jsem na něco zapomněl, ptejte se dále nebo použijte http://www.infoprovsechny.cz/new/mstys_lite kde se dá dotaz položit a obec musí do 14 dnu odpovědět.
  S pozdravem
  Filip Kastanek

 28. Dobrý den,
  mám dotaz na zastupitelstvo a to jako celek.Jaký plán jako obec má s komunikacemi, at to vedlejší v obci,či hlavní silnici?-protože situace je neúnosná(prašnost v obci je neskutečná)-jsou minimálně provedeny nějaké kroky ohledně dotačních programů,či plán financování?Spíše řečeno pokud obec zahajovala kanalizaci -měla mít i pevný plán(vč. částky) i na úpravu komunikací-pokud tomu tak není…..je to smutné

  děkuji za odpověd pojsl

 29. Děkuji Jano,
  chvála vždy potěší, hlavně v době, kdy se na člověka valí hlavně kritika.
  Budu se snažit i dále, přeji Vám hezký den.
  Šárka Marcínová

 30. Co si pamatuji, firma Rumpold zde působí už hezkou řádku let. Proto se mohla situace změnit a na trhu se objevil někdo, kdo nabízí levnější služby. I my v domácnostech hledáme čas od času levnější dodavatele energií nebo pov. ručení. Děkuji za odpověď paní Marcínové. Jsem ráda, že je v zastupitelstvu někdo jako vy, kdo se snaží řešit problémy občanů. Přeji hezký den.

 31. Dobrý den Jano.
  Chápu, že vydávat další peníze z kapes se nikomu nechce.
  Nemyslím si, že by nikomu z vedení nezáleželo na tom, kolik občané za služby platí, vždyť my jsme také obyvateli Litně a platíme stejně, jako všichni ostatní. Není problém zkusit zjistit, kolik přesně by nás svoz odpadu stál, pokud bychom přešli k TS Beroun, vím však, že v době, kdy se o této věci rozhodovalo vyšla firma Rumpold (jedná se o plzeňskou firmu), která u nás sváží odpad teď, nejlevněji.Zjistím, jak by to bylo v případě svozu od TS Beroun a budu Vás informovat. Můžu Vás informovat zde, nebo mě můžete kontaktovat na sarka.marcinova@seznam.cz. Jen mi prosím dejte trochu času.
  Nabídka svozu bioodpadu není od firmy Rumpold, ale od nás, tedy Městyse. Pokud bychom využili jejich služeb na svoz bioodpadu, placení by se pak týkalo každého, tedy i toho, kdo o jeho svoz zájem nemá. Předpokládaná cena, která byla v článku je tedy cena za odvoz a likvidaci (uložení) bioodpadu,což bude realizováno obcí. O problematice tříděného odpadu se samozřejmě ví, zrovna včera jsem se k této věci vyjadřovala na veřejném zasedání. Snažím se vymyslet místa, kam by se daly umístit další kontejnery na tříděný odpad. Ano, jeden by řekl, že to prostě dáme tam, kam se to vejde….taky jsem si to myslela 🙂 Musí se však jednat o obecní pozemek, ke kterému je dobrý přístup, je dostatečně velký, ale zároveň není na úplně viditelném místě …atd. Např. kontejner na sklo je nevhodné umístit bezprostředně k silnici, nebo ke škole… A proto vyhovujících míst není příliš. Zatím mám v hlavě takové místo jedno, nevím ale jistě, zda je dostatečně velké a pak budu hledat dál.
  Přeji hezký pátek a celý víkend, Šárka Marcínová

 32. Reaguji na článek z 3.4. jak řešit bioodpad. Z uvedeného článku se dovídáme, že kdo bude chtít vyvážet bioodpad , bude muset z kapsy vytáhnout další peníze (za období duben – říjen při svozu 2× za měsíc je to dalších 910,- kč). Platíme za vývoz odpadu už tak dost peněz. V okolních obcích se poplatky pohybují kolem 500-600 kč za osobu. Proč asi Řevnicím vyváží odpad TS Beroun ? Je to zřejmě levnější než od pražské firmy. Tady se nikdo nezabývá tím, jak ušetřit kapsy občanů i obecní peníze a najít levnější řešení v podobě změny dodavatele. Prostě je to tak léta nastavený, tak to tak bude dál. Platíme 690,- kč/ osobu, to je jen o 10 kč méně než v Berouně. Tam mají za 700,- občané daleko lepší služby. Dostatek kontejnerů na vše ( plasty, sklo, textil, papír, elektro), vývoz bioodpadu v ceně popelnice, odvoz čehokoliv ( kromě suti – ta se platí) do sběrného dvora technických služeb. A co tady? Pár věčně přeplněných kontejnerů na plast, papír a sklo. Odvoz nebezpečného odpadu 1x max. 2x ročné. Jedna nádoba na drobné elektro umístěná v patře obecního úřadu. Zvláště vhodné pro starší lidi. Ukažte mi toho, kdo tam do schodů poleze s každou vybitou baterií. Zajímalo by mě, jestli se na tím nekdo alespoň zamyslí. Je vidět , že většina zastupitelů především těch starších neradi vyvíjí nějakou činnost , a proto většinu nápadů raději hned zamítnou, aby to nebyla prace navíc. Liteň se pyšní tím, že je městys, ale služby tomu příliš neodpovídají.

 33. Dobrý den pane/paní,
  psala jsem Vám e-mail.
  Hezký den, Šárka Marcínová

 34. Pro doplnění – OBJEDNÁVKA není smlouva, OBJEDNÁVKA je nabídka k uzavření kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služby, učiněná dodavateli potenciálním odběratelem. Objednávky slouží zpravidla pro jednorázové účely menšího rozsahu, při větším rozsahu dodávek nebo větším finančním objemu zakázky je velmi vhodné, aby namísto objednávky byla uzavřena řádná obchodní smlouva.

  Zdroj: Wikipedia

 35. Prosím vedení obce o vysvětlení!!!
  Jak je možné, že starosta Litně vyřešil zavážení pískovny objednávkou? Vždyť se o stejnou zakázku hlásilo více firem!!! Lukrativní zakázka zde zřejmě nepotřebuje výběrové řízení, to tady na vesnici přeci není potřeba, jak říkají zastupitelé, kteří s panem starostou sympatizují. Když už se nějaké to výběrové řízení udělá, spláchne se tím nějaká haléřová investice. Zpět k faktům…Na prvním jednání zastupitelstva bylo odhlasováno budoucí předložení smlouvy o zavážení pískovny, a to na dalším jednání zastupitelstva a světe div se! Na dalším jednání už je vše vyřešeno, Tatra za Tatrou jezdí přes Běleč do pískovny jako o závod, až z toho praskají nejen větve, ale bohužel i domy našich sousedů!!! Velmi se na vás sousedé těším při dalším jednání zastupitelstva! Nebráním se diskuzi, můžete mi napsat zde nebo na email: neni_mi_to@volny.cz

 36. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem účastníkům sobotní brigády na vlakovém nádraží,kteří svojí prací přeměnili tento kout naší obce k lepšímu.
  Ohledně nádražní budovy-je v majetku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a její stav vyžaduje hlubší a finančně náročnější rekonstrukci.Jsme v součastnosti v jednání se zástupci SŽDC,aby se vzhled budovy a její budoucí využití řešilo.Více info na http://www.novaliten.cz

 37. Nádraží prokouklo. Ještě opravit ten barák a bude to jiný kafe. I ta cesta od silnice vypadá teď k světu. Chtělo by to dělat častějc. Díky sousedé, příště přijdu také. Je vidět, že opravdu makáte 🙂
  Václav

 38. Dobrý den Josefe,
  o prořezání stromů ve Bělči žádal p.Kaštánek, věc bude projednávána na veřejném zasedání 16.4.2015, ale domlouvali jsme se na prořezu během měsíce června. Tento termín nám byl doporučen odborníky, v červnu je prý prořez pro stromy nejbezpečnější…

 39. Jak tak tady čtu, tak zase Běleč ostrouhala. Tenisový klub Liteň má nějaký zvláštní status, zdá se. Ve Bělči žádáme už roky o prořezání stromů a pořád to nějak nejde. Teď zase dostala přednost Liteň a tenisti. Pošlete ty vaše odborníky s plošinou do Bělče. Moc by mě zajímalo, kdo to je. to je ta rychlá rota? Ty maj oprávnění? Moc se tomu nechce věřit. Prej ta plošina stála 300.000,- plus opravy, protože to bylo nepojízdný a hasiči říkali, že to museli někam tahat. A ty opravy byly prej za skoro 100.000,-. A stromy ve Bělči tím prej prořezat nejdou. To se fakt nevrátí ani za 20 let. Můžete zveřejnit nějakou ekonomickou návratnost? A nám do Bělče objednat někoho, kdo to dokáže. Děkuji za odpověď.

 40. Jsme připraveni usilovat o zachování pobočky pošty v Litni. Proto navrhujeme začít už nyní s přípravou a hledáním partnera, tzv. franšízy. Klíčové je sdělení České pošty, že Česká pošta chce do roku 2020 zredukovat počet vlastních poboček, a to až na čtvrtinu. Zachovat jich plánuje zhruba 700. Zbylých 2500 pošt mají provozovat její partneři.
  Vice čtěte na našem Facebooku https://www.facebook.com/novaliten?fref=ts
  nebo shlednete video zde:
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/307121-nevyuzite-venkovske-posty-jsou-na-prodej/
  a připravujeme článek také na http://www.novaliten.cz
  Opravdu víme, o čem hovoříme, když něco navrhujeme do Strategického rozvojového dokumentu.

 41. Vážený pane Karle Rambousku, na Vaše příspěvky bych chtěl sdělit, že s plošinou pracovali pouze řádně proškolení pracovníci, jak ohledně provozu montážní plošiny, tak i výškových prací. Co se návratnosti do nákupu plošiny týče, bude podle plánovaných akcí do dvou let.
  V případě jakýchkoli dotazů se obraťte přímo na mě rád Vám vše osobně zodpovím, aby příště nedocházelo k mylným informacím.
  Starosta městyse Liteň

 42. Paní Nováková, nemyslím, že by měl kdokoliv důvod se pískovny bát. Já osobně jsem už v té době měla připraveno a nastudováno docela dost materiálů a faktů o pískovně. Faktů, ne ideí a nerealizovatelných plánů. Někdo poslouchat chce, někdo ne … to, že vedení zasedání není dobré je jasné všem, nebojte, že bych to nevěděla a tajila se tím. Pokud to vypadá tak, že chodím kolem pana Horáka po špičkách, můžete se ho zeptat, určitě Vám potvrdí, že to tak není. Jak jsem už říkala i psala, některé návrhy Nové Litně se mi líbí, jiné nejsou špatné, ale jsou nerealizovatelné, některé nejsou realizovatelné v současné době a s některými nesouhlasím vůbec. Nebudu se tajit tím, že s čím nesouhlasím je styl, kterým se Nová Liteň chce za každou cenu prosadit. Stejně tak nesouhlasím s mnohými návrhy ze strany pana Horáka, někdy s jeho jednáním. Jindy ale s jeho jednáním souhlasím na sto procent.

 43. Paní Marcínová, ale to je to, co píšu. Jak to, že vás veřejnost nenechá domluvit? Kdo tu schůzi řídí? To je pan Horák. Tak mu to řekněte. Řekněte mu to přede všema a ukažte, že máte na to, to dělat za něj a nebojíte se ho! Dyť von ani tu schůzi neřídí a vaše slova to jasně dokazují.
  Pískovny ve Bělči ste se prostě báli.
  A podle mých informací ste schuzi přerušili protiprávně. Tím doporučuji Nezávislým a Nové Litni, ať se informují na krajském úřadě jako já.

 44. Můžu se zeptat, kdo s tou plošinou jezdil? Kdo prořezával vzrostlé stromy? Kdo z vás na to má oprávnění? Mám obavu, že si koledujete vo průser. Inspektorát bezpečnosti práce se na takové věci bude ptát a pokuty jsou za to mastný. To zase zaplatíme my všichni místo toho, aby se za pár korun legálně pronajal někdo způsobilý. Místo toho utratíme statisíce a ještě riskujeme pokuty! Co kdybychom si odhlasovali změnu názvu na Kocourkov?
  Takže, kdo s tou plošinou jezdil? Kdo prořezával vzrostlé stromy? Kdo z vás na to má oprávnění?

 45. Dobrý den paní Nováková.
  Nemusíte se bát, že bych se bála projevit…když na to přijde, umít to i ve chvíli, kdy za mnou nikdo nestojí. Snažím se být spravedlivá, hledat chyby na straně jedné i druhé a stejně tak na obou stranách hledat to dobré. Někdy souhlasím s jednou stranou, někdy s druhou, když mi návrh přijde jako dobrý nápad,snažím se si o věci získat co nejvíce informací a podle toho se pak k věci stavím.Někdy je totiž i nápad dobrý bohužel nerealizovatelný,z různých důvodů. Je ale většinou těžké tyto důvody vysvětlit např. na veřejném zasedání, kde člověka veřejnost nenechá ani domluvit a nic se nenechá vysvětlit. Příkladem toho je např. pískovna ve Bělči. Hlasování jsem se zdržela proto,že jsem popravdě nevěděla jak dál. Celým zasedáním jsem byla znechucená a zklamaná a upřímně řečeno, jeho předčasné ukončení bylo v tu dobu snad i nejlepším řešením. Vůbec nešlo o to, že by se někomu chtělo jít spát, ale o to, že jsme byli v situaci, kdy už bysme nebyli schopni se na čemkoliv rozumně domluvit. Proto jsem svolala hned následující den poradu, na které jsme se zastupiteli řešili, co by se mělo na obou stranách změnit, abychom jako zastupitelstvo k něčemu byli a začali konečně spolupracovat. Chyba totiž byla na straně každého z nás. Jinak děkuji za Vaši podporu mé osoby 🙂

 46. Je nespravedlivé, že mažete vyjadření k tomu, že někdo odmítá pracovat po 22.hodině. Za osobní útoky považuji lži pana Havelky a jeho ochraňovatelů v jeho vlastní příloze Našich Novin. To jsou osobní útoky – osobní útok není, když se lennost nazve lenností!
  A znova musím pochválit paní Marcínovou. Bez ní by bylo celé zasedání ještě větší fraškou. Jen nechápu, proč se zdržela hlasování. Proč jste nehlasovala pro práci? Proč jste se zdržela? Měli ste normálně dělat dál! Je to ostuda celé obce. A držím palce a nebojte se. Ty čtyři vás podrží.

 47. Musím říci, že souhlasím s Václavem. Šárka Marcínová je i pro mne příjemným překvapením. Je pracovitější než starosta Horák. A musím říci, že i Nezávislí nebo Nová Liteň nebo jak si vlastně řikaj jsou pro mne dvojnásobným překvapením! Tydle chlapi jsme měli volit. I já jim nevěřila. Maj tah na bránu a rozhodně by dokázali víc než ty ospalý, který ani nevydrží u jednání a jdou v deset do postele. Tak odstupte, když to nezvládáte. Pokud to někdo nevíte, tak starosta ukončil předčasně zasedání, protože na něj bylo pozdě. Dobrou noc Litni, spi další 4 roky. http://www.novaliten.cz/2015/03/nova-liten-chce-pracovat-stara-chce-do-postele/

 48. Musím říci, že souhlasím s Václavem. Šárka Marcínová je i pro mne příjemným překvapením. Je lepší než starosta Horák. A musím říci, že i Nezávislí nebo Nová Liteň nebo jak si vlastně řikaj jsou pro mne dvojnásobným překvapením! Tydle chlapi jsme měli volit. I já jim nevěřila. Maj tah na bránu a rozhodně by dokázali víc než ty ospalí starci, který ani nevydrží u jednání a jdou v deset do postele. Starosto, odstupte, když to nezvládáte. Pokud to někdo nevíte, tak starosta ukončil předčasně zasedání, protože na něj bylo pozdě na chudinku. Dobrou noc Litni, spi další 4 roky. http://www.novaliten.cz/2015/03/nova-liten-chce-pracovat-stara-chce-do-postele/

 49. Vážený pane starosto,
  my ostatní bychom byli raději, kdyby se plošina normálně půjčila. Její cena 250.000,-Kč bez DPH plus náklady na provoz minimálně 20.000,-Kč ročně plus oprava kdečeho, co se už teď rozbilo, je skandální. Ta investice se nám nevrátí ani za 20 let (to už bude tenhle vrak stejně 10 let ve šrotu).
  Navíc je veřejným tajemstvím, že s tím nemá nikdo tady oprávnění jezdit a pracovat. Na řezání stromů ve výškách je potřeba oprávnění.
  Je to příklad špatného hospodaření – pochybení při správě cizího majetku!

 50. Vážený p.starosto,

  děkujeme za Vaší vstřícnou pomoc při jarní brigádě TK Liteň s montážní plošinou při prořezání vzrostlých stromů v areálu tenisového kurtu.Bez montážní plošiny bychom tuto akci bezpečně nezvládli.

  Členové TK Liteň

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*