Pro občany

Informace

Úřední deska
Záznamy z veřejných zasedáních
Transparentní účet
Registr smluv
Dotazy dle 106

Poplatky

PLATBA ZA „POPELNICE“
do 30. června daného roku
0156884703/0300 KS 0308, VS čp./ev.č. /parcelní číslo nemovitosti
Za osobu 690,-
Za chatu s č. ev. 250,-
Za nemovitost s čp 690,-
PLATBA VODNÉ A STOČNÉ
2x do roka (na jaře a na podzim)
362250349/0800 ,KS 0308, VS čp./ č.e./ číslo parcelní nemovitosti
Vodné: 28,-/m3 + 15% DPH 32,2,- /m3
Stočné: 48,39,- Kč / m3 + 15% DPH 55,64,- /m3
Celkem: 76,39,- Kč / m3 + 15% DPH 87,84 ,- /m3
PLATBA ZA PSA
do 30. března daného roku
363874399/0800 , VS čp. nemovitosti
První pes 100,-
Každý další pes 150,-