O Litni

Hospodaření

Rozklikávací rozpočet
Rozpočet
www.RozpočetObce.cz

Území

Městys Liteň leží ve Středočeském kraji v okrese Beroun 30 kilometrů jihozápadně od hlavního města Prahy.

Městys je rozdělen do dvou katastrů a čtyř částí. Největší částí městyse je Liteň, dále Běleč, Leč a Vlence. Celková rozloha činí 1276 hektarů. Nadmořská výška  je 322 m. n.m.  V obci trvale žije přes tisíc obyvatel. Území obce spadá do CHKO Český kras.

Dopravní obslužnost

Pokrytí autobusovou dopravou zajišťuje společnost Probo Trans, která provozuje tři autobusové linky, z nichž všechny poskytují spojení obce s Berounem. V obci je celkem 5 autobusových zastávek.

Litní prochází lokální železniční trať, která byla vybudována ve 20 letech 20. století. Tato trať vedoucí z Lochovic do Zadní Třebaně  se v Zadní Třebani se napojuje na hlavní dvoukolejnou elektrifikovanou trať vedoucí z Plzně, přes Beroun, do Prahy.

Školství

Dne 11.11.1994 byla usnesením obecního zastupitelstva zřízena jako příspěvková organizace Mateřská škola, která dle zřizovací listiny zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku.

V obci dále působí obcí zřízená příspěvková organizace Základní škola Františka Josefa Řezáče. Příspěvková organizace dle zřizovací listiny sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Základní škola je tvořena 9 třídami.

Zdravotnictví

Zdravotní péče v obci je zajištěna prostřednictvím ordinace lékaře pro děti a dorost, dále ordinace praktického lékaře pro dospělé a soukromé zubní ordinace. Nejbližším nemocničním zařízením je nemocnice Beroun a nemocnice Hořovice.

Občanská vybavenost

V polovině 90. let byl v obci vybudován vodovod s vodárnou. Vodárna čerpá vodu z vrtů v okolí Vlenců. V roce 2002 byla dokončena plynofikace v Litni. V roce 2005 byl plyn zaveden do Leče. Kanalizace a čistírna odpadních vod byla v Litni postavena v letech 2014-2016.

V obci je dále pošta, benzinová pumpa, tři prodejny potravin, obchod s průmyslovým zbožím, květinářství, kadeřnictví, a dva hostince. Obec je pokryta sítí bezdrátového internetu.

Kultura

V roce 1989 byl v Litni postaven kulturní dům, ve které je provozována knihovna a kino. Kino v současné době promítá jednou týdně každou sobotu. Obec od roku 2004 provozuje v budově bývalé  fary Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné.

Spolky a organizace

Spolky, které jsou v obci zastoupeny se zabývají rozmanitými činnostmi. Jsou zde činné základní organizace včelařů či místní organizace zahrádkářů, která pořádá semináře a zájezdy se zahrádkářskou tématikou.Významné postavení má i Myslivecké sdružení Liteň.

Sportovní aktivity zaštiťuje fotbalový klub FC Liteň a působí zde tělovýchovná jednota Sokol Liteň. Požární ochranu zabezpečuje Sbor dobrovolných hasičů se zásahovou jednotkou kategorie JPO III čítající 16 členů. SDH Liteň je nejstarším hasičským sborem v okrese Beroun.

Využití volnéhu času dětí se věnuje Středisko volného času – Domeček Hořovice, které provozuje v Litni odloučené pracoviště a organizuje různorodé akce a kroužky. Každoroční dětské tábory organizují ČTU Zálesák a ČTU Záskalák.

Památky

V obci se nachází barokní zámek se zámeckým parkem (veřejnosti nepřístupný) a barokně přestavěný gotický kostel sv. Petra a Pavla. Zajímavou kulturní památkou je hrobka rodiny Daubků postavená v klasicistickém stylu. V minulosti v obci také žila židovská menšina, po které zde zůstal židovský hřbitov, který je jedním z nejstarších dochovaných v České republice (založen v 17 století).

Historie

První písemné zprávy o Litni jsou z roku 1195, avšak známky osídlení zdejší krajiny pocházejí již z mladší doby kamenné. Ve 14. století zde žil rod Buziců. V 16. století byla Liteň připojena k panství rodu Vratislavů z Mitrovic. V roce  ukončení třicetileté války se obec stala majetkem hrabat z Bubna a Litic. V 18. století se na Litěň opět vrátil rod Vratislavů.

Na místě původní valdecké tvrze byl postaven zámek v soudobém pozdně barokním slohu. Po rodu Vratislavů z Mitrovic se majitelem liteňského panství stal rod Daubků, jehož potomci ho drželi ve vlastnictví až do roku 2006, vyjma doby, kdy bylo panství v roce 1948 znárodněno a později vráceno v restituci.

V roce 1838 císař Ferdinand V. povýšil Liteň na městys, v roce 1885 pak Liteň získala svůj znak.

Počátkem 20. let  20. století byla v Litni na popud rodiny Daubků vybudována železniční trať vedoucí ze Zadní Třebaně do Lochovic. V této době byl také v Litni provozován pivovar a lihovar. Oba tyto závody byly v 50. letech uzavřeny.

V minulosti v Litni pobývala řada významných osobností:

  • Josef Mánes pobýval v obci v roce 1859, portrétoval zde zámeckou rodinu Daubků.
  • Quido Mánes provedl dekorativní výzdobu zámeckých prostor.
  • František Ženíšek vytvořil v Litni první návrh opony Národního divadla a známý olej „Oldřich a Božena“.
  • Svatopluk Čech ve svém díle „Ve stínu lípy“ hovoří o Litni jako o svém domovu.
  • Václav Beneš Třebízský – kněz,  spisovatel historické prózy z doby husitské. Nejznámější je jeho dílo „Povídky karlštejnského havrana“, kde zachycuje historii liteňského okolí.
  • Páter František Josef Řezáč – kněz, pedagog a reformáror českého vězeňství. Byl osobním přítelem Karla Havlíčka Borovského. V r. 2000  byla po něm pojmenována Základní škola v Litni.
  • Josef Jelínek – herec Tylovy kočovné divadelní společnosti a Zollnerovy společnosti. Závěr života prožil u své dcery Jety v Litni.
  • Otomar Pravoslav Novák – universitní profesor, paleontolog, žák Joachima Barranda.
  • Jarmila Novotná, provdaná Daubková – slavná operní pěvkyně
  • Ing. Zdeněk Zdrůbek – autor trilogie Čas nadějí, Svědectví minulosti, Z kronik Podbrdska – shrnul historii Litně a jejího okolí.