Knihovna

Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí.

Obecní knihovna se nachází v prostorách nové budovy kulturního domu. Je zde oddělení pro dospělé i pro děti a mládež. V obou odděleních je zastoupena krásná i naučná literatura. K 1.1.2002 měla knihovna 10457 svazků a 158 čtenářů, z toho 66 dětí do 15 let. Odebíráme také 18 časopisů, převážně odborných. Jsou to např. Domov, Bydlení, Dům a zahrada, Dorka, Burda, Praktická žena, ABC, Mateřídouška, Ohníček.

Půjčovní doba:

pondělí 8:00-12:30, 13:00-15:00
středa 13:00-16:00, 16:30-18:30
pátek 11:30-15:00

tel. 311 684 218

O vzniku obecní knihovny v Litni se dovídáme ze zápisu dávného liteňského knihovníka, pátera Jana Křtitele
Pecánka. V pokročilém věku opustil kněžskou dráhu a vrátil se do rodné Litně. Zde se úspěšně zapojil do společenského života a zasloužil se o místní osvětovou činnost v několika spolcích, zvláště pak o povznesení knihovny.Z jeho obsáhlého zápisu ze dne 19.3.1977 se dovídáme o počátcích liteňského knihovnictví:

„…bylo to r. 1851, kdy na podnět pražského měšťana a příznivce českého písemnictví Ferdinanda Náprstka, který tehdy často návštěvou v Litni meškal, byla uspořádána o školních prázdninách r. 1851 ve prospěch školní knihovny první deklamatorní a hudební beseda v Litni, z jejíhož výnosu, jakož i z připojených k tomu dobrovolných příspěvků zakoupil F. Náprstek první knihy pro obecní knihovnu. Knihovna byla odevzdána Janu Krbcovi, rolníku z čp. 11 v Litni a zároveň bylo učiněno vyzvání k liteňskému obyvatelstvu, aby pilným čtením knih, jakož i libovolnými dary v knihách i pěnězích knihovnu podporovalo.“

Po celou dobu své existence procházela knihovna obdobím rozkvětu své činnosti i obdobím stagnací. Teprve v r. 1969, kdy se stala knihovnou střediskovou, se jí dostalo odpovídajícího umístění v adaptované budově MNV.

1 komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*