Kalendář akcí a novinky

Nacházíte se v archívu stránek www.liten.cz, kde jsou zastaralé informace.

Fungl nový vymazlený oficiální web je tu: www.mestysliten.cz

Festival Jarmily Novotné 2019


Nevěsta prodaná do ciziny
6. března 2019 - 2.listopadu 2020 - Zámek Liteň, z.s. zapůjčil fotografie Jarmily Novotné pro příznačně nazvanou výstavu Nevěsta prodaná do ciziny mapující historii nejznámější opery Bedřicha Smetany v zahraničním kontextu. Výstavu pořádá Národní muzeum – Muzeum B. Smetany.
ZUŠ Open
1.červen - Na Den dětí bude zámecký areál v Litni hostit happening základních uměleckých škol pro Středočeský region s názvem ZUŠ Open.
Závěrečný koncert Interpretačních kurzů v Litni 2019
19.září - 6. ročník Interpretačních kurzů v Litni 2019 bude unikátním spojením renomované sopranistky Martiny Jankové a prvotřídních klavíristů Gérarda Wysse a Iva Kahánka.
Slavnostní koncert FJN 2019
20.září - nabídne symbiózu hudebních ikon a zároveň lektorů Interpretačních kurzů v Litni 2019, sopranistky s mezinárodní působností Martiny Jankové, žádaného švýcarského klavíristy Gérarda Wysse a nejvýraznějšího českého klavíristy mladší generace Iva Kahánka. Více ZDE
Dokument Olgy Sommerové o Jiřím Suchém
??.???? - Celovečerní film vzniká v režii Olgy Sommerové, role kameramanky se ujala Olga Špátová. Dokument byl částečně natáčen i v Litni, kde připravujeme také jeho speciální projekci. O uvedení premiéry budeme informovat.

Rubriky článků

Nejnovější komentáře

Knihovna

Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí.

Obecní knihovna se nachází v prostorách nové budovy kulturního domu. Je zde oddělení pro dospělé i pro děti a mládež. V obou odděleních je zastoupena krásná i naučná literatura. K 1.1.2002 měla knihovna 10457 svazků a 158 čtenářů, z toho 66 dětí do 15 let. Odebíráme také 18 časopisů, převážně odborných. Jsou to např. Domov, Bydlení, Dům a zahrada, Dorka, Burda, Praktická žena, ABC, Mateřídouška, Ohníček.

Půjčovní doba:

pondělí 8:00-12:30, 13:00-15:00
středa 13:00-16:00, 16:30-18:30
pátek 11:30-15:00

tel. 311 684 218

O vzniku obecní knihovny v Litni se dovídáme ze zápisu dávného liteňského knihovníka, pátera Jana Křtitele
Pecánka. V pokročilém věku opustil kněžskou dráhu a vrátil se do rodné Litně. Zde se úspěšně zapojil do společenského života a zasloužil se o místní osvětovou činnost v několika spolcích, zvláště pak o povznesení knihovny.Z jeho obsáhlého zápisu ze dne 19.3.1977 se dovídáme o počátcích liteňského knihovnictví:

„…bylo to r. 1851, kdy na podnět pražského měšťana a příznivce českého písemnictví Ferdinanda Náprstka, který tehdy často návštěvou v Litni meškal, byla uspořádána o školních prázdninách r. 1851 ve prospěch školní knihovny první deklamatorní a hudební beseda v Litni, z jejíhož výnosu, jakož i z připojených k tomu dobrovolných příspěvků zakoupil F. Náprstek první knihy pro obecní knihovnu. Knihovna byla odevzdána Janu Krbcovi, rolníku z čp. 11 v Litni a zároveň bylo učiněno vyzvání k liteňskému obyvatelstvu, aby pilným čtením knih, jakož i libovolnými dary v knihách i pěnězích knihovnu podporovalo.“

Po celou dobu své existence procházela knihovna obdobím rozkvětu své činnosti i obdobím stagnací. Teprve v r. 1969, kdy se stala knihovnou střediskovou, se jí dostalo odpovídajícího umístění v adaptované budově MNV.

1 komentářKnihovna

Přidej reakci

 

 

 

Můžeš použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>