Zpráva a fotografie z Liteňského masopustu 2018

 

Zpráva z letošního masopustu bohužel přichází až nyní. Měli jsme problém s počítačem, v kterém byli už upravené a připravené fotografie z průběhu masopustu. Až odborná firma dokázala z našeho notebooku zachránit data.

Celé postní období až do Velikonoc jsme nevěděli, zda se budeme moci s vámi všemi podělit o zážitky z asi nejlepšího ročníku Liteňského masopustu, který se konal 13. února v přidružené liteňské vsi Bělči. Všem rodinám, které nás přivítali na svém zápraží, dvorku, zahradě děkujeme za vřelé přijetí, za pohoštění a možnost společně strávit chvíle masopustního veselí se zpěvem a tancem. Masek v průvodu bylo zdaleka nejvíc, ze všech tří konaných masopustů i proto, že proběhly ve dvou školách masopustní výtvarné dílny, kde si děti připravovali své vlastní masky a převleky.

Na pravé masopustní úterý se sešli masky v průvodu obcí za doprovodu kapely Třehusk. Průvod v konci doprovázela dětská koňská jízda ze Stáje Bílý kámen. Letos se k nám připojila vzácná a milá sešlost maškar a nejpodivnějších bytostí z Naší školy v Litni.

Naši skalní muzikanti z kolektivu domácího vzdělávání Stáj Bílý kámen Petr Kafka a David Smrž dali základ našemu hudebně tanečnímu programu a doprovodily omladinu ze školy domácího vzdělávání Evy Nolčové a děti z dramaťáku Liteňského pupíku při zpěvu a tancích. Děti si připravily známé i méně známé masopustní písně, jako živý základ našeho vlastního pojetí tradice masopustu při sousedských zastaveních průvodu maškar. Průvod vedl Eda Jenický, král masopustu, který dohlížel na řádné dodržování celého programu masopustu, od předání masopustního práva, masopustní pochůzku, po zábavu v Klubu obyvatel a přátel Lhotky.

Za spolek Liteňský pupík se dlouhodobě snažíme prosazovat jiný pohled na kulturní dění v obci, pořádání akcí, udílení příspěvků na kulturu. Znovu vysvětlujeme naše stanoviska a pohled na věc a stále se názory některých zastupitelů a také občanů vracejí znovu na začátek, kde jsme začali debatovat někdy před třemi lety.

Ve zkratce:Usilujeme o to, aby vedle pořádání několika velikých kulturních akcí tradičně podporovaných obcí, existovala také možnost nechat každé sdružení, spolek, sdružené obyvatele a jakékoliv společenství plánovat a organizovat s podporou obce akce svým charakterem menší, které budou pro zúčastněné smysluplné. Jen tak je možné aktivně zapojovat větší a větší část obyvatel obce, v co nejpestřejší nabídce aktivit a zájmů. Tímto směrem jde také podpora volnočasových aktivit mládeže a seniorů Liteňský voucher. Dva členové spolku zpracovávali jeho grafickou podobu. Jde o možnost proplacení příspěvku na osobnostní rozvoj na další vzdělávání, výtvarné, sportovní a další vyžití,

Velké tradiční akce mají mnoho společného v tom, jak organizátoři vynakládají úsilí nabídnout program, svým charakterem sportovní či společenskou-kulturní událost pro obyvatele Litně a širokého okolí. Dalším společným rysem těch několika velkých pravidelně organizovaných událostí městysem je ale také bohužel malý zájem obyvatel Litňe. Měli bychom se všichni spokojit s tím, že naše akce a události oslovují jen určité procento obyvatel městyse a hlavně, že reprezentujeme městys směrem ven, k jejím návštěvníkům, široké veřejnosti.

Každý máme okruh přátel, známých a kolegů, rodin s dětmi, kteří jsou logicky s našimi aktivitami spojeni přirozeně. Každý má samozřejmě možnost sdružovat se, zapojit se aktivně tam, kde ho téma a obsah dění osloví. To platí i pro podobné události spojené s tradicemi okolo ročního období, kultury a společenských událostí. Například zorganizovat masopust „po svém“, vlastní akci, může každý. Budeme rádi za další aktivní spoluobčany, rádi účastí podpoříme vaši akci a samozřejmě jste zváni na námi organizované události.

Za Liteňský pupík nabízíme možnost převzetí názvu Liteňský masopust a naše tradice bude dále pokračovat pod názvem Masopust Liteňského Pupíku. Je pro nás důležité zachovat termín konání masopustu v tradiční čas, tedy v úterý před popeleční středou. Důvodů je více a již jsme se několikrát v tomto směru vyjadřovali i veřejně. Proč byl letošní masopustní průvod v Bělči? Běleč je přidruženou liteňskou obcí, a protože předchozí dva ročníky byli v Litni, rozhodli jsme v září 2017 na valné hromadě spolku, že se masopust 2018 uskuteční v Bělči.

za spolek Liteňský pupík MgA. Karel Tůma

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*