Na čem pracujeme? Pravidelné novinky pro občany

Vážení spoluobčané,

jak už mnozí z vás jistě vědí, zastupitelstvo mě zvolilo novým starostou Litně. Těžce jsem se rozhodoval, zda vůbec na tuto pozici budu kandidovat. Stát se starostou jen na osm měsíců není příliš vděčná role. Musím opustit své občanské zaměstnání a vyměnit ho za toto nejisté krátkodobé angažmá. Do září, kdy proběhnou nové volby do zastupitelstva, stihnu zrealizovat jen několik drobnějších úkolů, velké projekty se za tak krátkou dobu nedají dokončit. Nakonec však u mě převážil pocit zodpovědnosti za stav obce a nutnost řešit rychle řadu menších, ale pro chod městyse zásadních záležitostí.

CO NÁS PÁLÍ

Potřebovali jsme uspořádat prezidentské volby, podat během ledna žádost o dotaci na nové auto pro hasiče a na opravu pomníku pro veterány. Děti se nemají kde učit, musíme urychleně vyjednávat s Ministerstvem financí dotaci na navýšení kapacity školy, což předchozí vedení obce bohužel řešilo špatně a o přislíbené prostředky tak velmi pravděpobně můžeme přijít. Po nezvládnutém čerpání finanční dotace na stavbu dětského hřiště obci zůstala díra v rozpočtu ve výši 400 tisíc Kč. Nyní potřebujeme výstavbu hřiště hlavně dokončit a urgentně dořešit financování.

DALŠÍ ÚKOLY

Kromě zmíněných problémů (které navíc nejsou jediné) ale už teď plánuji celou řadu dalších kroků. Pracujeme na zlevnění svozu odpadu, revidujeme havarijní stav vodárny, abychom mohli naplánovat nutné opravy. Pro děti a seniory chystáme poukázky na sport, kulturu a volnočasové aktivity, které dostanou zdarma. Začneme s přípravou urbanistické studie, která nám umožní řešit celkový vzhled a opravy v obci komplexním způsobem. Řešíme také situaci Ateliéru Svatopluk a další využití areálu bývalého učiliště nebo fungování budovy kina.KVALITNÍ ŽIVOT V LITNI

PRO VŠECHNY

Zavazuji se, že i v tomto šibeničně krátkém období udělám maximum proto, aby Liteň získala alespoň částečně zpět svůj ztracený význam a stala se znovu přirozeným centrem okolí. My všichni si zasloužíme žít v upravené obci s dobrými silnicemi, chodníky nebo kvalitní pitnou vodou. V obci, kde mají děti a mladí kam jít, kde trávit svůj volný čas. Kde se nám podaří udržet poštu, lékaře a dobře vedenou školu a školku s dostatečnou kapacitou a zázemím pro další aktivity dětí i dospělých. Žiji tu už dlouho a rád a chci být na své bydliště hrdý nejen pro krásné okolí a bohatou minulost.

PRAVIDELNÉ INFORMACE PRO OBČANY

Funkci starosty vnímám především jako službu vám všem – obyvatelům Litně, Bělče, Leče a Vlenců. Rád bych vás proto pravidelně informoval, na čem úřad městyse pracuje, co se povedlo dokončit, jaké úkoly leží před námi a co jsou naše dlouhodobější priority. Každých 14 dní (vždy v pondělí) můžete čerstvé novinky číst jak na obecních vývěskách, tak na webových stránkách obce (www.mestysliten.cz). Co se aktuálně děje se samozřejmě dozvíte i ze zasedání zastupitelstva, kde vždy na začátku stručně shrnu, co se za daný měsíc událo a co je potřeba dále řešit.
Samozřejmě se na mě můžete kdykoliv obrátit osobně přímo na úřadě, napsat mi e- mail nebo zatelefonovat.
Čeká mě spousta práce, ale pevně věřím, že se mi podaří do září vyřešit alespoň některé z nejpalčivějších místních problémů a přispět k vaší spokojenosti s životem v Litni. Hodnocení mého výkonu zůstává už jen na vás.

S úctou,
FILIP KAŠTÁNEK
STAROSTA

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*