Jiří Vodička – naše úspory požírá inflace

Dostal jste prý od starosty pověření, prověřit investování volných obecních peněz?

Abych pravdu řekl – KONEČNĚ. Je to jedna z věcí, kterou se mi v městysi Liteň nikdy nepodařilo pochopit. Na jedné straně leží 12 let, co jsem v zastupitelstvu, obci na běžných účtech, kde jsou nulové úroky, desítky miliónů korun a starostové je odmítají dát aspoň na termínovaný vklad. A současně na druhé straně hořekují ti stejní starostové klidně i půl hodiny na veřejných zasedáních, jak nejsou peníze, když je poprosí třeba kováři v Litni o legračních 5.000,- korun na první cenu pro vítěze.

Skutečně se to za celých 12 roků nepodařilo prosadit? Vždyť nenechat ležet peníze na běžném účtu, ale spořit je za lepších podmínek, je přeci úplně normální věc, kterou dělá každý i se svými penězi.

Až u starosty Kaštánka – to je čtvrtý starosta, kterého jsem v Litni zažil – jsem narazil na otevřené uši. Předcházející tři se tím odmítali i jen zabývat. Už před deseti lety jsem dohodl investice do českých státních dluhopisů – ty tenkrát vynášely naprosto bezpečně 4 až 5% ročně – a starosta bez udání důvodu investici odmítl provést. Jen pro představu: tenkrát se nám válelo zbůhdarma na běžných účtech mnoho miliónů uspořených na kanalizaci a mohli jsme proto rok co rok dostat úplně bezpracně i půl milionu korun!

Od té doby úroky klesají, investování není už tak bezproblémové. Ale i tak – kdybychom měli na příklad jen v tomto volebním období od roku 2015 nainvestováno s ČSOB nebo s Komerční bankou do jištěných vkladů, vydělali jsme za ty tři roky 1,3 miliónu korun.

Nesnižuje se kupní síla obecních úspor kvůli inflaci?

Ty miliony, které jsme za posledních 10 roků propásli a které mohly inflaci minimálně vyrovnat, jsou nenávratně fuč. Místo toho nám skutečně celou tu dobu užírá naše obecní úspory inflace, tedy můžeme si za naše peníze koupit stále méně, jak se snižuje hodnota koruny a ceny proto stále rostou. Pro vaši představu: jen za loňský rok nám ukousla inflace z obecních úspor celých 2,5%, to je 700.000,- Kč!

Jak daleko jste s návrhy na investování teď?

Protože mám historicky dobré kontakty v privátním bankovnictví u ČSOB a u Raiffeisenbank, jednám s těmito bankami už velice konkrétně o investicích tak, aby to bylo bezpečné a současně pro obec co nejvýnosnější. A samozřejmě jednám také s Komerční bankou, která má velice propracovaný systém peněžních transakcí pro obce, tzv. municipální systém, a využívá ho proto 70% obcí v Čechách.

Máte podporu v zastupitelstvu?

Určitě. Celé zastupitelstvo chápe totiž strategická rozhodnutí nového pana starosty. Zaměřit se na to, aby se nám všem tady žilo lépe a ne jen nějaké malé skupince lidí s parciálními zájmy. A za druhé věnovat se napřed opravdu důležitým věcem a až potom maličkostem. A pro mě, naštěstí, spadá rozumné nakládání s téměř 30 miliony korun na neúročených běžných účtech obce k věcem opravdu důležitým.

otázky pokládala J.O.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*