Výtvarný kurz: Krajina kolem nás

Přijměte prosím pozvání na Kurz Krajina kolem nás s Ing. arch. Václavem Kubcem.

Výtvarná dílna Liteňského pupíku pořádá kurz s Ing. arch. Václava Kubcem, Krajina kolem nás. Pro zvolené výtvarné techniky a způsob vedení kurzu jsme plánovali možnost vyjít do plenéru, a to nám umožňují až květnové termíny, oproti předchozímu plánování na dobu těsně po Velikonocích. Letošní jaro je deštivější a chladnější a to i začátek května, přesto již nemůžeme čekat s výpravami do naší krásné krajiny v okolí Litně se skicáky, tužkou, pastelkami, vodovými barvami, temperou a tuší a první termín kurzu je vyhlášen již na tuto středu 17. 5. 2017 od 15:10 hod v dílně pod kinem v Litni, kdo se bude chtít z dospělých připojit, prosím volejte v průběhu odpoledne na tel. Karel 776 657 733, případně Václav 603 767 974 pro informace o místě, kde nás najdete při práci. Další termíny setkání jsou plánované na 24. 5. 2017 a 31. 5. 2017, ve stejný čas.

Jako průpravu na Kurz Krajina kolem nás, nám byla poslední čtyři setkání Výtvarné dílny, kdy jsme kresbou ztvárnili motivy dvou Kiplingových bajek, (Jak dostal velbloud hrb a Jak přišla velryba k svému jícnu), připravili jsme náměty na plakát pro Liteňskou drakiádu a také jsme kreslili svou vlastní zhmotněnou představu podobu jara v bytost, jarní vílu, bohyni. Některé z Vašich kreseb jsem připravil v prezentaci, je přiložena k tomuto emailu.

Pravidelní frekventanti dílny nemusí hradit za kurzy vedené dalšími výtvarníky žádné finanční prostředky, výtvarníci jsou symbolicky podpořeny z příspěvků hrazených při přihlášení do dílny a z dalších zdrojů, které se se Liteňský pupík snaží získávat z dalších zdrojů.

Kdo další z široké veřejnosti projeví zájem zúčastnit se Kurzu linoryt a další grafické techniky, prosíme o uhrazení příspěvku 150,- Kč za jedno setkání. Prosím o potvrzení účasti a závazného přihlášení na vybrané termíny setkání na email: litenskypupik@email.cz.

MgA. Karel Tůma

anotace kurzu od Ing. arch. Václava Kubce:
Kurz Krajina kolem nás
 
Rozkvetlá probuzená příroda, slunce ale také mraky i stíny stromů i domů – to vše je krajina kolem nás. Ve třech setkáních navážeme i na motivy,  graficky ztvárněné v zimě, ale hlavně si na papír zobrazíme podle výběru to, co nás obklopuje.

Na prvním setkání zachytíme zjednodušené vše, kolem čeho chodíme: strom, dům a louka s cestou. To vše vytvoří prostor.  A můžou se v něm objevit i tvorové a lidé. Mnozí z vás to již ze svých představ vyrýpali a tiskli – nyní se před barevnou krajinu postavíme či posadíme a budeme opět obohaceni náměty.

Pokračovat budeme kresbou tvarů a jejich sestavením – kompozicí. Vyzkoušíme možnosti barevného zachycení – pastelky, akvarel /vodovky/ a temperu, nebo i barevné tuše.

Na závěr si každý z vás může udělat z oblíbeného námětu pohlednici, známku /hezky barevnou/ dostanete jako dárek! Obrázek vašim kamarádům nebo domů přijde poštou sám! A pak už kdykoliv sami odešlete vlastní nakreslené přání nebo pozdrav z prázdninového výletu. A to bude s vaším podpisem jediné v Litni, a vůbec v Čechách i na světě vůbec.

Václav Kubec

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*