Dramatický kroužek Liteňského pupíku

drama-miniKurzy budou probíhat v Základní škole F. J. Řezáče v Litni. Děti budou rozděleny do dvou výukových skupin podle věku, pokročilosti a zájmu o divadlo.
Kurzy jsou určeny pro děti:

  • od 7 do 9 let, (Kurz l.)
  • od 9 do 12, (Kurz ll.

Kurz je zaměřený na práci ve skupině (maximálně 12 dětí ve skupině)

 

Co nabízí dramatický kroužek spolku Liteňský pupík?

„Probouzíme se pro svět“

Náš dramaťák si klade za úkol rozvíjet v dětech představivost, sebekontrolu, pohybovou paměť a obratnost. Chceme dovést tělo tam, kde bude vypovídat, ale ne parodovat, nepřehrávat. Budeme se snažit poznávat tělem to, co normálně chápeme rozumem, ale nedokážeme to prakticky využít. Povedeme děti k citlivosti, vzájemnosti a reciprocitě, schopnosti vyjádřit svůj potenciál v rámci celku. Všichni se budou podílet na vzniku a dramatizaci představení, které představíme ke konci školního roku. /Není nutnou podmínkou, i účast se cení, nesoutěžíme, ale tvoříme. / Výukou budeme pracovat na vyloučení z herecké interpretace všeho, co není přirozené. Děti budou moci využít své vlastní zkušenosti a zážitky, které posléze zužitkují pro svou původní tvorbu. Pokusíme se zbavit jednotvárnosti a zbytečných zavedených automatizmů a stereotypů.
Seznámíme děti s hereckou technikou /práce s tělem, hlasem, dovednosti sebevyjádření, uvolnění těla, mysli i emocí, dramatizace situací ze života, z pohádek, z obrazů, dialogické jednání, personifikace, aj./, i se základy autorského divadla a budou mít také možnost se setkávat s progresívními a alternativními umělci a tvůrci. Umožníme nám proniknout do jejich profesně profesionálního světa /setkání, dílny/.
Hlavním cílem společného snažení bude v prvé řadě osobnostní rozvoj dětí za využití jejich přirozené kreativity a obrovské fantazie, kterou jim můžeme jen závidět. Kromě dramatických schopností budeme vést a motivovat děti k nadšení pro společnou práci, smysl pro zodpovědnost a přijmutí role, pro spolehlivost, také otevřenost a tolerantnost. Důležité budou chvíle okolo přípravy na zvládání strachu a obavy z neúspěchu a zvládnutí trémy. Děti se naučí pochopit, že práce je kolektivní dílo, jehož výsledek stojí a padá s každým jednotlivým členem souboru a jeho přístupu k práci a ostatním.
Otevřeme konečně prostor k sebevyjádření, sebepoznávání a uvolnění se. Pomůžeme odkrýt v tomto směru skryté možnosti, silné stránky a třeba objevíme i talent. Dramatický kroužek bude zaměřen na práci s textem na základě vybraných literárních předloh. Umožníme dětem rozvíjet lásku k divadlu všech forem i loutkovému, literatuře, hudbě, pohybu.

kurz probíhá pod vedením lektorek:

Hana Jůzlová
Je absolventkou 1. školy Tradiční čínské medicíny, obor Fytoterapie. Vyučuje angličtinu v soukromé škole Domácí vzdělávání Evy Nolčové, Lhotka. Je uměleckou vedoucí a režisérkou divadelní společnosti TotO. Během dvanácti let soubor pod vedením Hany Jůzlové získal několik prestižních ocenění na krajské přehlídce amatérského divadla Divadelní Třebíč a hlavně na celostátní přehlídce amatérského divadla Jiráskův Hronov. Zajímá se o pohybové divadlo a dramaterapii. Realizuje autorské projekty s využití vlastních audio nahrávek. Lektoruje divadelní kurzy pro dospělé i děti, jako ZŠ F. J. Řezáče Liteň, ZŠ Veronské náměstí Praha, ZŠ Radotín. Je zakládající členku spolku Liteňský Pupík.

Mgr. Marcela Mourečková
Má vysokoškolské pedagogické vzdělání a bohaté zkušenosti v pedagogické práci s dětmi. V době pedagogické praxe vedla dramatický kroužek při ZŠ v Dobrovici. Je bývalou aktivní členkou amatérského Divadla poezie v Mladé Boleslavi. Účastnila se týdenních literárních dílen na celostátní Přehlídce poezie Šrámkova Sobotka. V době studií se účastnila pravidelných seminářů Sólové recitace literárních textů pod vedením současného slovesného dramaturga Českého rozhlasu Dvojka a pravidelného člena poroty Wolkerova Prostějova a Dětské scény Libora Vacka. Je aktivním divadelním tvůrcem. Vede kurzy pro předškoláky podporující a rozvíjející pohybové schopnosti. Je zakládající členku spolku Liteňský Pupík.

Cena kurzu: 800 Kč/půl roku, září až leden 2016/17

Zahájení: Třetí týden v září 2016, dvě vyučovací hodiny týdně ve čtvrtek.
Kurz l. 15:15-16:45
Kurz ll. 16:15-17:45
(16:15-16:45 jsou kurzy spojené)

Do kurzu je možné přistoupit i během celého roku.

Máte dotaz? Chcete se přihlásit?
Neváhejte nás kontaktovat v případě potřeby upřesnění jakékoli informace, jsme tu pro Vaše děti.

napište nám:
hanajuzl@yahoo.com

zavolejte nám:
Hana Jůzlová, tel: 602 298 645
Mgr. Marcela Mourečková, tel: 608 511 354

Více informací o průběhu kroužku a dalších aktivitách spolku také naleznete na facebookovém profilu Liteňský pupík.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*