Výtvarná dílna Liteňského pupíku

dilna-miniBuďte kreativní vždy a v každém věku, osvoboďte v sobě umění.

  • Kurz všeobecné výtvarné tvorby pro děti (6 až 8 let, každou středu, čas trvání kurzu je 13 – 15 hodin)
  • Kurz všeobecné výtvarné tvorby pro starší děti (9 až 16 let, každou středu, čas trvání kurzu je 15 – 17 hodin)
  • Kurz pro dospělé a seniory (každou středu, čas trvání kurzu je 17 – 20 hodin, formou otevřené dílny, možnost zaplacení jen jednorázové návštěvy podle
    vašich časových možností)

koláž, fotogram, kresba, fotografie – nalezená zátiší, živá fotografie, linoryt, kašírování, a další výtvarné a grafické techniky

Spolek Liteňský Pupík zařazuje do svého programu Výtvarnou dílnu pod vedením fotografa a kolážisty MgA. Karla Tůmy. Odpoledne a podvečer každou středu ve školním roce 2016/2017 budeme mít prostor pro společnou tvorbu a objevování naší fantazie, talentu, to vše pro naše potěšení. Minimální počet účastníků pro zahájení dílny je 5 přihlášených v jednotlivém kurzu. Délka setkání je vždy 2 hodiny čistého času.

V rámci výtvarné dílny budeme dlouhodobě pracovat na větších projektech (každý měsíc až měsíc a půl jiná technika). Je možné po předchozí domluvě navštěvovat jen jednotlivé lekce a workshopy. Pro více informací a přihlášení do dílny kontaktujte Karla Tůmu: litenskypupik@email.cz, tel.: 776 657 733.

V programu dílny budou setkání se spřízněnými výtvarníky a umělci, oslovíme je, aby nám představili svou tvorbu a techniku a společně si ji vyzkoušíme. Workshopy budou koncipovány tak, abychom každou práci na dílech mohli v klidu a řádně dokončit, budeme se tedy osvojovaným technikám věnovat, dokud budou pro nás nosné a budou nás bavit.

Vyzýváme ke spolupráci na programu dílny a přidružených workshopů a míříme s výzvou účasti jak k profesionálním umělcům, tvořivým amatérům tak i všem potencionálně umělecky aktivním lidem z Litně a okolí. Jde nám o umělecké vzdělávání a amatérskou tvorbu, o hledání dalšího rozměru běžného života v estetice a poezii výtvarného díla, kterou dokáže objevit každý. Není třeba předchozích zkušeností s výtvarnými obory. Nechejte se bez obav zlákat a zažijte radost z procesu tvorby a vytvořeného díla. Přijďte si rozšířit a obohatit prostor sdílených životních zkušeností. Vítáme všechny věkové kategorie zájemců o pravidelné návštěvy dílny od 6 let. Věková kategorie bude rozhodující pro umístění do jednotlivých kurzů.

Umělecké vzdělávání i amatérské kulturní aktivity jsou tradičně pevně zakotveny v české kultuře. Ve světě neobvyklá síť základních uměleckých škol a množství amatérských aktivit, souborů a spolků ve všech oborech jsou významným fenoménem našeho kulturního života.

Naši práci budeme celoročně archivovat a dokumentovat a nejlepší díla budou součástí expozice závěrečné výstavy. Podpoříme ambice každého klienta se zúčastnit skupinových výstav. Motivací pro nás budou i tematické okruhy výtvarných soutěží.

Cena za kurz/pololetí činí 1 400,- Kč. Platbu za kurz je třeba uhradit na číslo účtu Liteňského Pupíku, AIR Bank 1456126028/3030, do poznámky uveďte DÍLNA a jako VS Vaše jméno či jméno dítěte. Workshopy s výtvarníky budou inzerovány v průběhu roku a podle materiálové náročnosti výtvarné techniky bude stanovena cena, která ale nepřesáhne 500,- Kč/osoba.

V dílně je třeba dbát bezpečnostních pravidel a pokynů lektora, chování je třeba uzpůsobit tak, aby nedošlo k zranění. V dílně jsou klienti na vlastní nebezpečí a veškeré činnosti probíhají na vlastní zodpovědnost. Každý nezletilý účastník je povinen dodržovat pokyny lektora.

Více informací o průběhu výtvarné dílny a dalších aktivitách spolku Liteňský pupík naleznete na Facebookovém profilu Liteňský pupík.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*