Jednání zastupitelstva 17. 3. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 7 ze dne 17. 3. 2010

Přítomni: Kliment K., Kliment M., Münzberger, Moureček, Poláček
Omluveni: Horák, Jelenová, Vodička, Novotný

Program:

1) Žádost p. Čampulové (školka) o převod finančních prostředků do rezervního fondu Kladný výsledek hospodaření školky: 63 434 Kč. Žádost o převod 60 000 Kč do rezervního fondu pro využití při rekonstrukci prostor (šatny a záchody) a 3 434 Kč do fondu odměn.

Schváleno.

2) Žádost p. Průši o povolení na samotěžbu dřeva – oblast Boroviček směr Nesvačily – napadené černé borovice – posouzeno p. Týrem.

Schváleno.

3) Věcné břemeno na NN pro čp. 80 parc. č. 493/2, 304 – p. Drbalová – (postavenísloupu v souvislosti s demolicí domu)

Schváleno.

4) Rodinná zemědělská farma – Homola, Běleč. Předložen záměr na výstavbu farmy pro chov skotu v Katastru Bělče (směr Zadní Třebáň), diskutovány otázky vlivu na okolní prostředí (především příjezdové komunikace). Záměr je v Bělči vyvěšen a je k dispozici na obci do 2. 5., pak bude vydáno stanovisko obce.

5) Zahradní ul. – žlaby – zvážit variantu betonových žlabů.

6) Žádosti o pokácení (prořezání) stromů:

a) fy MAYER (Selekta) – pouze prořezání proschlých lip na pozemku fy. MAYER – ne pokácení, provede specializovaná firma

b) Stříbrný potok s.r.o. – u hřiště

Oboje schváleno.

7) Diskuze

Využití učiliště v případě, že bude obci přiděleno.

Shrnutí jednání o smlouvě s p. Durasem, začátkem 12. KT by měla být k podpisu připravena Smlouva o spolupráci a Smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Oprava oplocení školky.

Vodovod Leč – řešen případ odběru bez vodoměru a plateb, majitelka domu odmítá montáž vodojemu, bude vyzvána k zaplacení a montáži, jinak bude namontován uzavírací ventil na přípojku a ta uzavřena.

Muzeum – návrhy pana Poláčka:
– výstava historických gramofonů v místním muzeu
– výstava LIdická hruška v místním muzeu
Zastupitelstvo souhlasí.

Převod pozemků (krátké místní komunikace) v katastru Bělče do vlastnictví městyse Liteň.

Byla podepsána dohoda s Farní charitou Beroun. V rozporu s dohodou na prezentaci záměru dne 24. 2. 2011 chybí závazek nepřetržitého dozoru ze strany Azylového domu. Bude řešeno dodatkem před tím, než bude objekt využíván k bydlení.

Úprava parku proti benzínové pumpě. Neupravený vjezd do přilehlého domu.

Pozemek vedle spořitelny – řešení stavu pozemku, vyčká se do očekávaného prodeje domu spořitelny.

Obecní ples – ceny do tomboly, příspěvek obce.

Místnost pod poštou – uživatel stále nedoplatil nájem, možnost vystěhování za účasti policie.

Cesta Běleč – Karlštejn – informace od zástupce Golfu: stezka bude po obvodu 2013 až 2014, porušení smlouvy, pozvat zástupce Golfu na zastupitelstvo.

Cesta k nádraží – propady před autoservisem.

Předložen návrh vyhlášky o místních poplatcích.

17. 3. 2010
Z. Moureček

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*