Festival Jarmily Novotné 2018


Putovní výstava o životě Jarmily Novotné
1-30. dubna - Velkoformátové fotografie pěvecké legendy s biografickými daty budou po celý měsíc duben k vidění v Antikvariátu Fryč v Liberci. Součástí expozice bude také doprovodný program.
Závěrečný koncert interpretačních kurzů
24.srpna - kurzy povede Martina Janková ve spolupráci s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou. Závěrečný koncert pod vedením operního režiséra Marka Mokoše.
Písňové studánky Martiny Jankové
9.září - písňový recitál renomované sopranistky Martiny Jankové v Čechovně

Rubriky článků

Zpráva z dramaťáku Liteňského pupíku

Vážení rodiče, rády bychom Vás ve stručnosti seznámily s obsahem a tématy našich setkávání, která se dosud uskutečnila. Děti nejspíše vypravují, co je zaujalo a jaké mají zážitky, osobně z jejich bezprostředních reakcí usuzujeme, že je naše setkání naplňují a jsou pro ně zajímavá a přínosem.

Naše skupina se rozrostla o nové děti, které výborně zapadly do kolektivu a jsou cennou posilou při společné práci a dobrými kamarády ve chvílích her a zábavy.

Je hezké pozorovat, jak se všechny děti dokáží lépe a lépe prezentovat se svými názory, vjemy a pocity. Jejich otevřenost nám umožňuje zažívat osobní zážitky společně znovu v kolektivu, děti dokáží sdílet a většinou se i naladí a soustřeďují pozornost, vytvářejí atmosféru, v které se dobře vypravuje, sní a fantazíruje. Každé setkání má svou základní osnovu, která však nebrání zapojení improvizace. Pokud je nosnou a tematickou rovinou našeho aktuálního zájmu, vítáme ji, protože uvolnění, které přináší je důležitější než splnění plánovaných bodů programu.

Náš dramatický kroužek tvoří první společné divadelní představení. Máme snahu o vybudování příběhu, který vychází ze zážitků a zkušeností dětí a jejich fantazie. Vzali jsme si na pomoc několik krátkých literárních předloh Eduarda Šima a Vladislava Bachrevskiho. Nepostradatelným průvodcem děje je naše nová malá společnice – marioneta „Konopenka“ (pro tyto chvíle pracovní jméno, jak ji říkají děti). Její přítomnost a i to, že děti si ji mohou vzít do rukou a vyjadřovat se k ní, nám víceméně všem pomáhá se bez ostychu projevovat.

Bude pro nás důležité sladit s Vámi termíny a příležitosti, u kterých bychom rádi odehráli naše přestavení. Budeme o nich informovat s dostačeným předstihem tak, abychom měli potvrzenou účast všech našich herců a hereček.

Děti nosí na hodiny své oblíbené knihy a představují nám jejich autory. Společně si knihu prezentujeme a vždy čteme krátký, oblíbený úryvek, popřípadě celou kapitolu.

Další pravidelnou součástí setkávání jsou cvičení a hry, na kterých si ukazujeme základy dialektického jednání. Formou slovních her, při kterých zapojujeme i celé naše tělo, se učíme tvořivě poznávat, projevovat zájem o to co nás zaujalo, komunikovat s druhým i ve skupině a hlavně jednat v souladu se základními pravidly dialogu.

V našem „diskuzním kruhu“ hovoříme a nasloucháme si, cvičíme se ohledu, učíme se diskutovat, dělíme se o vlastní zkušenosti. Cvičíme se v kladení smysluplných otázek, které mohou nejlépe rozvinout dialog, a vyhodnocujeme dále odpovědi. Každý, kdo se chce projevit má dostatek prostoru, nenecháváme se omezovat časem, v ideálním případě se dostáváme do procesu, kdy děti na pozadí vlastního vyprávění o navržených tématech objevují vlastní záměr, zamýšlejí se nad smyslem konkrétního jednání a vyslovují přání, čeho chtějí docílit.

Děti nebývají vždy stejně naladěny a jejich vnímání a schopnost udržet pozornost někdy střídá přetlak nevybouřené energie. Pro tyto případy volíme vyloženě pohybové hry a až pak se vracíme znovu k našemu hlavnímu programu.

Často zbude ještě chvíle si přečíst pár stránek z naší oblíbené knihy. Čteme knihu výběru české poezie Nebe, peklo, ráj. Vřele ji doporučujeme všem do rodinné knihovny.

Zapojili jsme se do organizace a průběhu oslav svátku Sv. Lucie v Litni. Nazkoušeli jsme s dětmi písně a choreografii tanečků, naše část programu byla pojata jako tradiční návštěva domácností, se všemi rituály a zvyky, které k obchůzkám Sv. Lucie tradičně v Čechách patří. O tom, jak svátek v Litni vypadal jste se mohli dočíst v Našich novinách, poberounském  občastníku a fotografie jsou přiloženeny k příspěvku na facebooku Liteňského Pupíku.

Bohužel zapomínáme vyfotografovat naši práci v průběhu, byl by to také rušivý prvek, opadlo by soustředění dětí. Přesto jsme pro vás pár fotografií udělali, posíláme je přiložené v příloze emailu.

Přejeme Vám a dětem za Liteňský pupík pohodový zbytek prázdninového času a těšíme se na další setkání našeho tvořivého dramaťáku.

Hana Jůzlová a Marcela Mourečková

Přidej reakci

 

 

 

Můžeš použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>