Jídelna Kosová

DNES
nevaří se
ZÍTRA
Frankfurtská polévka
Vepř.maso na pepři, h.kn./rýže
info | Jídelák ke stažení

Úřad městyse Liteň


Rozklikávací rozpočet
Rozpočet

www.RozpočetObce.cz

Adresa: Úřad městyse Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň
IČ: 00233501
Tel./fax: 311 684 121 (úřad), 311 684 008 (matrika)
E-mail: ou@obecliten.cz
Elektronická podatelna
: podatelna@obecliten.cz
Adresa datové schránky: rgnb7me

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 11:30   12:30 – 17:00
Středa 8:00 – 11:30   12:30 – 17:00

Kontakty

funkce jméno telefon e-mail
starosta Ing Miroslav Horák 311 684 121, 724 180 395 starosta@obecliten.cz
místostarosta Šárka Marcínová sarka.marcinova@seznam.cz>
účetní Ing. Lucie Palková 311 684 121 ou@obecliten.cz
matrika Kateřina Nožinová 311 684 008 ou@obecliten.cz
stavební technik Jan Havelka 311 684 121 havelkastavebni@seznam.cz

Působnost úřadu

Obecní úřad (úřad městyse) je orgánem obce. Obecní úřad vykonává zejména přenesenou působnost obce, pokud není speciálně svěřena jinému jejímu orgánu. V samostatné působnosti pak především plní ty úkoly, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, nebo pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

Struktura úřadu

V Městysu Liteň tvoří obecní úřad starosta, místostarosta a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu .

Každý obecní úřad má ze zákona povinnost

 • podávat informace žadatelům
 • plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce
 • pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti
 • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí
 • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku

Podatelna

Provoz podatelny Městyse Liteň

Po – St 7: 00 – 16: 30
Út – Čt 7: 00 – 14: 30

Adresa pro doručování :
Úřad městyse Liteň
Náměstí 71
267 27 Liteň

DS rgnb7me
e- mail : ou@obecliten.cz
posta@obecliten.cz
podatelna@obecliten.cz
starosta@obecliten.cz

vstupním a výstupním datovým formátem statických textových dokumentů a statických kombinovaných textových a obrazových dokumentů je datový formát Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005).
datový formát Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918).
datový formát Graphics Interchange Format (GIF).
vstupním a výstupním datovým formátem pro databáze je datový formát Extensible Markup Language Document (XML), kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD), o kterém veřejnoprávní původce vede dokumentaci.

výstupním datovým formátem metadat, jimiž jsou opatřovány dokumenty v digitální podobě, je datový formát Extensible Markup Language Document (XML) podle schématu XML stanoveného národním standardem pro výměnu dokumentů a jejich metadat mezi elektronickým systémem spisové služby.

Czech POINT

Na Úřadu městyse je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office
 • Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou