Jídelna Kosová

DNES
Krupicová/drštková polévka
Sekaný řízek, bram., obloha
ZÍTRA
Hrachová polévka
Španělský vepř.ptáček, h.kn./rýže
Menu za 79,-
(minutkový smažák za 86,-)
tel:311684370
bývalé učňovské středisko
Na prodej: knedlíky, pečivo, zákusky

Celý týden ke stažení

Odpady

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 690 Kč ročně platí každý občan s trvalým pobytem v obci. Poplatek je splatný k 30. červnu příslušného roku. Další informace o poplatku (sazby, osvobození, úlevy, sankce atd.) lze najít v níže uvedené obecně závazné vyhlášce.

Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, o ODPADECH (o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)

Svoz komunálního odpadu je realizován společností Rumpold s.r.o., aktuálně v pondělí v ranních hodinách.

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu realizuje Městys Liteň zpravidla dvakrát do roka. Termíny, ve kterých je svoz prováděn nejsou pevně stanoveny, ale občané jsou jsou informováni s dostatečným předstihem prostřednictvím informačních letáků a tímto webem.

Drobná elektrozařízení

ebox Drobná elektrozařízení je možné odložit do sběrného boxu, který se nachází v prvním patře v chodbě na Úřadu Městyse. Odložit lze veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek) např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další. Baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem. Sběrný box provozuje společnost ASEKOL.