Jídelna Kosová

DNES
Dovolená
ZÍTRA
Dovolená
Menu za 74,-
(minutkový smažák za 86,-)
tel:311684370
bývalé učňovské středisko
Na prodej: knedlíky, pečivo, zákusky

Celý týden ke stažení

Pavlač

Uvítáme zde Vaše názory a náměty ohledně podoby a obsahu stránek. Ještě více nás bude těšit, pokud se rozhodnete sami přispět nějakým zajímavým obsahem. Smysl těchto stránek je poskytnout  informace všem, kteří se zajímají o dění v Litni a okolí. A hlavně dát prostor těm, kteří chtějí aktivně přispívat zajímavým a aktuálním obsahem.

O stránky a obsah se starají:

Roman Veselý  (roman@liten.cz ) – provozovatel, webmaster, libovolný obsah mimo úřadu městyse.

Prosíme o věcnou diskusi bez osobních výpadů a vulgarit.

Příspěvky, které to nebudou respektovat, budeme mazat.

Cenzurované příspěvky:

3.11 2014 19:25 – Terrento (anonym, osobní útoky.)
2.12 2014, 14:38 – Pavel Bintl (anonym, osobní útoky.)

Počet komentářů: 183

Pavlač

 • Vážený pane Karle,
  Váš dotaz jsem četl před časem a od té doby o té věci přemýšlím. I na dovolené jsem se Vaší připomínkou a připomínkou paní Drdové zaobíral. Především musím souhlasit s kolegou Vodičkou. Obec nemá pravomoc vyhlašovat „stav ekologické havárie“. Vyhlásit jakékoli havarijní stavy spadá do pravomoci kraje a dále výše v hierarchii státní správy. Dále se musím ohradit proti tvrzení, že nás v Nové Litni zajímají pouze peníze (já tedy také nevím, co je tintil vantil, ale intuice mi říká, že myslíte peníze). Máme ve svém středu profesionály, kteří mají přírodu a ekologii jako profesi a kteří jsou v oboru vzděláni. Iniciovali jsme výsadbu nové aleje v Litni a čekáme, jak dopadne žádost o dotaci, Vidíte? Zase peníze. Ani ty stromy bez peněz nepořídíme. Alternativní cestou může být brigáda (ušetříme za práci) a sbírka na nákup sadby (ušetříme za materiál, finance však potřebovat budeme). Takovou brigádu plánujeme teď na jaro, abychom zvelebili oblast nádraží (úklid prostoru a výsadba keřů, stromů, vyvěšení názvu obce,…). Můžete se přidat.
  Co se týká výtky směrem k tepelným čerpadlům, tak jí příliš nerozumím. Snažil jsem se pochopit i opakovaným sledováním záznamu, ale k ničemu jsem nedospěl. Rozhodně se vaší společné připomínce nevysmívám. Sám provozuji tepelné čerpadlo vzduch-voda. Toto tepelné čerpadlo má na svědomí spíše odvlhčování vzduchu (naprosto zanedbatelně). Funguje jako obrácená klimatizace. Teplo, které ze vzduchu získávám, zase do vzduchu vracím, díky tepelné ztrátě domu. Bilance tu tedy je vyrovnaná. U tepelného čerpadla země-voda může docházet ke zpožďování vegetace na pozemku, v němž je zakopán kolektor (výměník) ve hloubce cca 1m. Teplo, které tu získáváme, je teplo vyzařované naší planetou (čím hlouběji v útrobách Země jste, tím je tam tepleji – toto teplo si „užívají“ horníci v dolech). Je to do jisté míry geotermální teplo. V metrové hloubce se samozřejmě více projevuje ohřev sluncem přes léto. Místní tepelná bilance také není porušena. Teplo, které předáme objektem do okolí, se zpožděním absorbuje pozemek s výměníkem. Nejproblematičtěji se z tohoto pohledu jeví čerpadlo voda-voda. Zde se opravdu dá vrt, coby zdroj tepla, vychladit trvale o 3-4°C. Tomu se v současnosti brání ohřátím vychlazených spodních vod slunečním kolektorem přes léto. Potom zůstává průměrná roční teplota stejná (záleží na ploše slunečního kolektoru). K ovlivnění stavu podzemních vod by nemělo docházet. Vodu z vrtu neodčerpáváme ani tam žádnou nepřidáváme. Pokud se na tento druh TČ podíváme z pohledu místních geologickým podmínek, pak ho zde v Litni a okolí nelze doporučit. Voda je zde silně mineralizovaná a agresivní. Její tvrdost je velmi vysoká. Kromě vápníku obsahuje vysoké procento železa (špatné chuťové vlastnosti, překračuje normu pro pitnou vodu 6x až 10x) a manganu (na hladině se projevuje jakoby mastnými skvrnami a způsobuje šedavý zákal po zaschnutí). Například mně voda destruovala moje čerpadlo ve studni za necelé tři roky (kombinace nerez-litina). Právě litinové součásti voda během 3 let sežrala (studnař říkal, že to ještě za 30 let neviděl). Nyní mám celonerezové. Sousedé dopadli zrovnatak. Chci říci, že rozumný topenář i spotřebitel zde čerpadlo voda-voda nebude provozovat (drahé a technologicky nevhodné). A pokud stavební úřad i obecní úřad zjistí, že tu takové TČ není, věřil bych tomu. Jinak TČ má spotřebu energie pouze cca 30% oproti topení plynem nebo elektřinou. Srovnávat pak s topením tuhými palivy už vůbec nejde. Zde je účinnost při venkovních teplotách mezi 5°C a 10°C naprosto nesrovnatelná. Sám provozuji i krbová kamna na dřevo. Ty využívám při mrazech, kdy účinnost TČ vzduch-voda přirozeně klesá a při -10°C se blíží přímotopnému eletrickému kotli. Pak se mi vyplácí topit v krbových kamnech. Ekonomicky. Ekologicky by bylo lépe stále topit TČ. Spalováním tuhých paliv uvolňujeme do ovzduší skleníkový plyn CO2 (oxid uhličitý). Dřevo je v tomto ohledu přijatelnější než uhlí. Představte si však, že by každý topil tím nepohodlným dřevem. Nebylo by a nebylo by ani lesů. Šumava byla během 18. A 19. století téměř odlesněna (plavilo se z ní dřevo do měst v Rakousku i Čechách). V současnosti i během 20. století u nás lesů stále přibývá. Takže by se dalo říci, že používáním např. TČ, ony stromy spíše chráníme a snažíme se, abychom onen poslední strom nemuseli porazit. Mimochodem, já na své zahradě vysadil 40 ovocných stromů a keřů, 100 jehličnatých a listnatých stromů a asi 500 keřů a stromů v živých plotech.
  Filip Kaštánek, president Nová Liteň, z.s.

 • Vážení přátelé, odpovídám na četné dotazy z Facebooku, webovek Nové Litně http://www.novaliten.cz a z e-mailové adresy novaliten@seznam.cz:
  My bychom tak strašně moc chtěli jen nenápadně a v klidu pracovat (já už jsem například vynaložil spoustu úsilí na to, abychom vůbec mohli čerpat nějaké dotace z EU (viz zde: http://www.novaliten.cz/2015/01/liten-je-dlouhodobe-nepripravena-pro-zadani-o-dotace-z-eu/ ), všichni z Nové Litně a každý samostatně podáváme písemné návrhy na usnesení ve věcech, které považujeme my i naši sousedé – dostáváme od vás všech tipy – za dobré. Naproti tomu vládnoucí většina včetně placených členů zastupitelstava, totiž starosty a místostarostky, nepředložili zatím ani jediný návrh – kromě vyžádaných věcí obyvateli – , natož písemně). Jenže pracovat v klidu není možné! Všechny 3 zápisy ze zasedání zastupitelstva obsahovaly nepřehlédnutelné a zásadní chyby. Proč ve dvou posledních chybělo vždy jedno hlasování? Naposledy písemně podaný návrh na usnesení. V zápise nesmí chybět menší věci, natož odhlasované usnesení. Copak to proboha nechápete??? To nemá s politikou nic společného. To není sranda. Jsme sice malá vesnice (několik) s nevelkým rozpočtem (ale už jsou to desítky miliónů). Tady to všechno začíná. Pak jen hartusíme na vládu a říkáme „ONI“. Jenže to není My a Oni. Jsme to jen a jen MY. A nikdo to za nás nedá do pořádku. A vůbec to není o personáliích. Mně je úplně jedno, co kdo udělal. Vůbec to nevnímám osobně. Jde o to, že zápis musí být správně (viz: http://www.novaliten.cz/2015/02/jak-liten-nezvladne-napsat-zapis/ ). Jde o to, že ČOV nesmí být předražená s explodujícími vícepracemi (teď nám předkládají novou smlouvu, kde je to už 5mega navíc) . Jde o to, že obecní majetek v řádech desítek milionů je bez dohledu (viz: http://www.novaliten.cz/2015/02/je-snad-atelier-svatopluk-jen-mrtva-schranka/ ). Jako zastupitelé máme povinnost pracovat dobře podle nejlepšího vědomí a svědomí. Na to jsme přísahali. Máme se dívat na to, že ve správní radě společnosti, kterou zřizuje obec, je 10 měsíců mrtvý předseda (bývalý starosta) a dělat, že je vše v pořádku?… Prosím všechny, aby se zamysleli a podpořili nás, tudíž sebe. Děkuji.

 • J. Vodička

  Vážený pane Karle,

  pokusím se krátce shrnout:
  1) Zatím pouze dvěma občanům přišlo nápadné, že se zvýšila vlhkost půdy na svahu Mramoru. Kdyby tam už vypukla katastrofální situace, jistě by se ozvali i jiní občané.
  2) Vyhlásit stav nouze, katastrofy a tak podobně je velice závažná věc. Každopádně přesahuje kompetence obce. Kdo může co vyhlásit najdete zde (začíná to krajem, končí parlamentem ČR): http://krizport.firebrno.cz/dokumenty/vyhlasovani-krizovych-stavu
  3) nevím, co je tintil vantili a tak mě to skutečně nezajímá :-)

 • Karel

  Doufám, že nejpozději dnes je jasné všem těm, kteří se na posledním jednání zastupitelstva vysmívali p. Drdové a p. Svatošovi, že stojíme tváří v tvář obrovské kalamitě s nedozírnými škodami na soukromých majetcích. Je nejvyšší čas vyhlásit stav ekologické havárie, neotálet a kolem situace se zavodňováním obce vodami neznámého původu přestat už chodit jako kocour kolem horké kaše. Je nutné neprodleně vyhlásit stav nouze a pozvat sem odborníky se znalostmi a nejmodernější technikou, kteří by celý svah pod Mramorem prozkoumali. Je nemožné chtít po dvou zbědovaných dámách ze Stavebního úřadu, totálně přetížených, a jednom starém pánovi z Prahy, aby situaci, která v obci vznikla za posledních dvacet let bezvládí, kdy si v obci každý dělal co chce, řešili. Aby obcházeli jednotlivé domy a klepáním na dveře se s prosíkem dožadovali po občanech vysvětlení, když každý druhý jim lže! Obec a svůj majetek nezachráníme, bude-li se lhát. Za pravdu, vážení, totiž neexistuje náhrada.

  A pro platformu Nová Liteň, kterou zajímají, zdá se jen, tintil vantili, bych měl vzkaz od indiánů: „Až porazíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku a až chytíte poslední rybu,
  teprve potom pochopíte, že peníze se jíst nedají!“

  Karel

 • J. Vodička

  Lednové zasedání zastupitelstva má – dalo by se říci skoro již tradiční – dohru: zápis je opět vadný, opět neobsahuje jedno hlasování vůbec a vykazuje i další faktické chyby. Ověřovatel zápisu, Lukáš Münzberger, ho proto odmítl podepsat. Nejedná se v žádném případě o nějaký „nerozvážný šprajc“. Lukáš to popisuje detailně na stránkách Nová Liteň: Jak Liteň nezvládne napsat zápis .

  Současně pro ty, kteří se nemohli lednového veřejného zasedání zúčastnit a mají o dění v obci zájem, jsme zkompletovali video i audio záznam a oficiální zápis a stanovisko Lukáše Münzbergera na stránce: http://www.novaliten.cz/verejna-zasedani/

 • J. Vodička

  Vedle stavby kanalizace, která neprobíhá vůbec, ale vůbec příznivě pro obec Liteň, máme ještě jedno velké sousto – Ateliér Svatopluk a areál učiliště .
  I zde se názory zastupitelů radikálně liší v tom, co je a co není správné. Co je a co není udržitelné, když se nakládá s prostředky nás všech, občanů Litně. Krátké zhodnocení stavu v Ateliéru Svatopluk vyšlo na webu Nová Liteň …

 • Šarka Marcinova

  Dobrý den Karle,
  Úřad Městyse právě získává další vhodné informace o kanalizaci v Zadní Třebani, zatím to vypadá, ze někteří přítomní občané měli na zasedání naprostou pravdu když říkali, že se tyto dvě záležitosti nedají srovnávat a že výstavba ķanalizace ve Třebani není také zrovna bezproblémová procházka růžovým sadem, která je vlastně nebude skoro nic stát … Nikdo ze zastupitelů samozřejmě nemá zájem o to, aby se Liteň zadlužila.
  Myslím, že toto téma bude podrobněji probíráno na dalším zasedání.
  Přeji všem pohodový víkend,
  Šárka Marcínová

 • Karel

  Z videozáznamu veřejného zasedání zastupitelstva Litně z 29.1. 2015 umístěného na youtube se dozvídáme, že při stavbě kanalizace vznikl dluh 4,5 mil. korun. Nezdá se, ža by tato částka byla přijata s velkým vzrušením. Odpověď na to, jak vznikla, nalezneme ve vystoupení p. Šindlera (21:25 až 21:59 min.), který se mj. zmiňuje o tom, že „potkáváme sítě, o kterých nikdo neví“, a také p. Kaštánka (25:00 až 25:30 min.), který porovnává stavbu kanalizace v Litni a Zadní Třebani. Litni nic nepomohou velkolepé akce na paměť Jarmily Novotné a příjezd Johna Malkoviche. Dluh tu stále bude. Spoření zmiňované na jednání zastupitelstva nepochybně na ony výše zmíněné sítě spoléhalo a celé jedné generaci prospělo, pro další generaci však bude obtížně překonattelnou zátěží. A tak se může stát, že na okno místo Ježíška zaklepe exekutor.

 • Milan Odstrčil

  Paní Marcínová, moc děkuji za Vaši odpověď.
  Můj zájem si prosím vysvětlete prostým faktem, že i já jsem nyní Liteňák a žiji zde. Proto jsem se i s velkým zájmem podíval na video ze zastupitelstva, prošel jsem si celou řadu dostupných dokumentů a materiálů o obci apod. Jsem moc rád, že tedy řada věcí se bude řešit…že například stav silnic a chodníků se zlepší, to je pro každou obec, neřku-li městys, velká vizitka. Jak jsem už psal, Liteň má mnoho plusů a bohatou historii. Jen jaksi působí v porovnání s jinými kouty naší země dost zanedbaně. Jsem proto rád, že tedy zastupitelé, ať už aktivní či neaktivní (jak jinak než ze zasedání zastupitelstva si mám udělat obrázek o tom, kdo přichází s kvalitními návrhy, argumenty, nápady apod.?), hodlají pro naši obec pracovat s plným nasazením.

  Zdravím a přeju hodně – snad brzy viditelných – úspěchů

 • Josef Sedláček

  Vážení Liteňáci,
  přes Liteń jezdím denně. Tedy teď jsem přestal a objíždím Liteň, abych si nezdevastoval auto, nezašpinil nohavice, až budu z auta vystupovat. I v Zadní Třebáni dělají kanalizaci a je tam čisto, díry zaasfaltované… Chystal jsem se sem napsat, neboť jste tématem debat v okolních hospodách. Měli jste šanci a propásli jí. Vaše volby sledovali mnozí i v Berouně. Liteň je přirozeným centrem, ale zaostalým. Proto vás sleduji. Navíc mi v žaludku leží ta vaše silnice. A nejde jen o výstavbu kanalizace, ty cesty byly hrozné už předtím. Aspoň jste na ně už namalovali čáry dělící pruhy, krajnice. Děláme si doma srandu, že teď je ta cesta vlastně lepší než před výstavbou :-)
  V reakci na zápisky vaší místostarostky musím říci, že plány mít můžete, ale bez čerpání dotací se nikam nehnete. Koukněte k nám do okolních vesnic. K tomu výčtu vybavenosti: kino – blbost, učiliště – blbost. To vám musí žrát takových peněz, že je mi z toho blbě. Doktor, škola, školka pumpa, hospody, krámy – to je dobrý. Držíme vám se ženou palce, ať konečně posunete dopředu. Obáváme se však, že budete muset počkat 4 roky do dalších voleb. Otázkou je, jestli ještě budete mít ty nadšence, kteří do toho měli chuť teď. Nevěřím, že jim to vydrží. Obyčejně nevydrží nikdo.
  P.S. A na to zasedání se podívám, až koupím dost piva :-)

 • Sarka Marcinova

  Dobrý den, pane Odstrčil.
  Musím uznat, že mě dost překvapilo, že někdo ,,úplně zvenčí“ má o Liteň takový zájem, že dokonce kouká na skoro 4-hodinový záznam z veřejného zasedání.
  Stav místních silnic je teď bohužel neřešitelný, vzhledem k výstavbě splaškové kanalizace, po jejím dokončení je samozřejmě v plánu dát dohromady nejen všechny místní silnice a cesty, ale také chodníky. Na budovách, které jsou majetkem obce jsou také naplánovány změny, aby budovy vypadaly lépe, např. budova nákupního střediska však není obecní, stejně tak Sokolovna, která je stále majetkem Sokola.
  Plán současného zastupitelstva je plán na celé volební období, tedy na 4 roky. Proto si myslím, že je důležitá trpělivost, hlavně ze strany občanů, jelikož co není teď, neznamená, že nebude ani v budoucnosti.
  Ráda bych se ještě vyjádřila k Vašemu názoru na zastupitele. Myslím si, že jen z jednoho záznamu z veřejného zastupitelstva by si neměl člověk udělat úplně jasný názor, i když to tak samozřejmě chodí u každého z nás. Jako všude, i zde jsou samozřejmě zastupitelé aktivnější a pasivnější. Mohu ale říci, že ti, kteří by se dali zvenčí brát jako pasivnější jsou právě ti, kteří do našich schůzí a zasedání vnáší klid a dokáží uklidnit rozbouřené vody mezi těmi aktivnějšími, což je také důležité, jelikož pak jsme schopni více spolupracovat.
  Děkujeme za Váš příspěvek, každý názor, i kritika (pokud je v přijatelné míře a slušně psána) se vždy hodí :-)
  S přáním pěkného víkendu,
  Šárka Marcínová

 • Milan Odstrčil

  Dobrý den všem Liteňákům! Liteň je nepochybně krásně položená obec s bohatou a zajímavou historií. Jak zmiňuje paní Helena, je zde i poměrně kompletní občanská vybavenost, vzhledem k velikosti obce jistě nadstandardní.
  Ale dovolím si zde upozornit, že stav vybavenosti a řady veřejných budov (snad kromě školy a školky) je už méně skvělý. Zdravotní středisko – zanedbané, nevzhledné, tmavé vnitřní prostory, nedodělané hygienické zázemí, chybí upravený vstup pro maminky s kočárky…Ke středisku i ke školce vede rozbahněná cesta bez chodníku – to je i nebezpečné. Budova Sokolovny nebo kina – zchátralá, stejně tak nákupní středisko s polorozpadlým přístavkem a to přímo v centru obce. To ani ty hezky zastřižené lípy nezakryjou… Místní vlakovou zastávku bych nádražím nenazýval. Vlastně jsem měl problém ji najít a když jsem ji našel, nechtěl jsem ani věřit, že jde skutečně o zastávku vlaku. Silnice ani chodník k ní nevede, k nástupišti se člověk musí přebrodit bahnem a nepořádkem kolem. Přitom považuju za velkou výhodu, že do Litně jezdí vlak. Asi nejvíc mě ale překvapilo, že zde často nejsou asfaltky, ale jen vyštěrkované bahnité cesty..bez chodníků, bez krajnic…přiznám se, že to jsem jinde neviděl. Přitom tu stojí řada pěkných, upravených domů, o které se majitelé hezky starají…neupravené, často špinavé okolí však znehodnocuje majetek všech a ničí dojem z celé obce.
  Také chápu paní Helenu, že by se ráda procházela zámeckým parkem. Rozježděný neudržovaný park v Podmramoří podobný zážitek poskytnout nemůže. Ale můžeme po majiteli zámku chtít, aby suploval funkci obce? Koupil zdevastovaný areál a za nemalé prostředky ho opravuje. A pokud mám správné informace, tak chce areál časem pro veřejnost otevřít. Což bude a už vlastně je pro Liteň obrovským přínosem.
  Narodila se tu světoznámá operní pěvkyně, žil zde Svatopluk Čech, Karlštejn na dohled..prostě Liteň má co nabídnout, má potenciál přitáhnout nové obyvatele, ale i návštěvníky odjinud.
  Škoda jen, že ve 21. století musí někteří zastupitelé přesvědčovat ostatní, že lze podklady pro jednání rozeslat jednoduše hromadným emailem, že nakládání s veřejnými prostředky musí být transparentní, pochopitelné a předem schválené, že bez dlouhodobější strategie nelze efektivně plánovat rozvoj obce ani čerpání dotací…apod.
  Videozáznam ze 2. jednání jsem sledoval skoro celý a udělal jsem si myslím celkem jasný obrázek o tom, kdo má nápady a schopnosti je realizovat, kdo má skutečný zájem pracovat na tom, aby Liteň dohnala, co se zde léta neřešilo a jinde už dávno mají…
  Omlouvám se za dlouhý příspěvek, ale berte to prosím jako nezaujatý pohled zvenčí..směs obdivu a údivu.
  Záznam z 2. jednání zastupitelstva na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WOXpoD53Eug,

 • Helena K.

  Liteň není nevzhledná obec. Dokonce bych řekla, že je to pěkné místo k žití. Trochu tomu napomohlo to, že je bývalou střediskovou obcí. Má vlastní Obecní úřad, školu, školku, lékaře pro děti i dospělé, zubní ordinaci, čtyři prodejny potravin, dvě hospody, bufet, vývařovnu, benzinovou pumpu, kino, knihovnu, kadeřnictví…a další občanskou vybavenost. Do obce jezdí autobus a má i vlastní železniční nádraží. Rozhlédněte se kolem. Kolik obcí se stejným počtem obyvatel tohle všechno má ?
  Teď je Liteň rozkopaná kvůli kanalizaci, ale až tahle etapa skončí, bude Liteň zase o kousek hezčí a voňavější.
  Líbí se mi i udržovaná zeleň v obci. Náměstí lemují upravené lípy, celé léto tam kvetou růže, o které se nejspíš někdo stará. Kolem Čechova pomníku je parčík. Jediná škoda je, že není pro veřejnost přístupný zámecký park. Maminky s kočárky a místní důchodci by jistě tuhle možnost přivítali.

 • Karel

  Odpověď na otázkum, proč je Liteň nevzhledná, nehledejte v politice ani u zaměstnanců obecního úřadu. A už vůbec ne ve finančním hospodaření obce. Je to sice hezké, že se o to zajímáte, můžete upozornit na věci, které nejsou úplně košér, ale problém leží jinde. Pro začátek by stačilo, abyste se blíže podívali na to, jakýn způsobem jednotliví občané vytápějí své byty.

  Karel

 • Sarka Marcinova

  Ještě k otázkám kladeným panem Radkem.
  Městys Liteň má uvolněného starostu, zbytek zastupitelstva je neuvolněný.
  Zaměstnanci na úřadě jsou: Paní Nožinová – matrika, pan Havelka – stavební technik, dotace , slečna Bidšovská – matrikářka a účetní, slečna Palková – hlavní účetní a správce rozpočtu (zaučována paní Zítovou), dále na částečný úvazek pracuje pro Liteň paní Šináglová jako knihovnice, pan Kivák – úklid a celková údržba Litně. Pan Žalud a pan Herčík, kterí pracují s panem Kivákem nejsou placeni Litní, ale úřadem práce.

  Zápisy z veřejných zasedání na internetových stránkách jsou, zápis z prvního zasedání určitě, momentálně nevím, zda ten z druhého již taky, pokud ne, určitě se tam objeví během následujích několika málo dní.
  Internetové stránky čekají velké změny, nové stránky by pro občany měly být přehlednější.

  Šárka Marcínová

 • Sarka Marcinova

  Dobrý den Radku,

  velmi mě mrzí, jestli působím arogantně, musím uznat, že jsem se s tímto názorem na samu sebe nikdy osobně nesetkala, proto mě to opravdu překvapuje a beru to jako něco, co určitě musím napravit, protože za arogantní se nepovažuji a nerada bych tak proto působila.
  Byla bych moc ráda, kdybyste mě mohl kontaktovat osobně na e-mailové adrese sarka.marcinova@seznam.cz. Ráda bych věděla,. v čem působím arogantně, abych to mohla případně napravit a ještě více mě zajímají nepravdivé informace, o kterých jste psal… třeba mám opravdu o některých věcech špatné informace a nevím o tom.
  Mrzí mě, že jsem vás zklamala, snad se mi to povede v budoucnu napravit.
  Děkuji, a pokud Vám nebude vadit již zmiňovaný osobní kontakt, byla bych za něj moc vděčná.
  Šárka Marcínová

 • Radek

  Jsem rodilý liteňák, ale s příspěvkem pana Honzy, bohužel, musím souhlasit. Na rozdíl naší obce se obce, nejen v okolí, ale i v dříve zanedbaném pohraničí, změnily k lepšímu. Tady se stále diskutuje, co se udělalo před rokem 89. Ale co dělá nyní? Zastupitelé, kteří by byli schopni něco změnit nemají šanci. Protože „vítězové“ voleb neuznali 46% hlasů obyvatel, kteří je nevolili. 46% si přece zaslouží mít v zastupitelstvu alespoň místostarostu. Paní Marcínové jsem celkem fandil, ale ta její arogance a nepravdivé informace mě velmi zklamaly. Takto si opravdu představitele obce nepředstavuji.
  Také by mě zajímalo, kolik obec zaměstnává lidí. A ještě jedna věc na závěr, lze na stránkách obce najít zápis ze zasedání zastupitelstva?
  Přeji hlavně občanům Litně lepší nový rok.
  Radek

 • HonzaJ

  Dobrý den, tento příspěvek opravdu nepíšu ve zlém a není motivován ničím jiným, než upřímným podivením. Nedávno jsem se přestěhoval na Berounsko (po pár letech v Praze), ale pocházím z východních Čech. Dnes jsem náhodou projížděl Litní a znovu mě překvapilo, jako už tolikrát, jak příšerně vypadají středočeské obce. Středočeská krajina na jih a západ od Prahy je nádherná, ale některé vesnice jsou to nejošklivější a nejzanedbanější, co jsem v ČR viděl. Snad ani v Sudetech to už dnes nevypadá tak hrozně, jako (namátkou) v Litni, Mořině či v řadě obcí na Kladensku. Nejde jen o zdevastované domy a průmyslové areály, ale i o zanedbané památky (zámky, kostely), které jsou skoro všude jinde v ČR dnes už vypiplanými místními chloubami. No a infrastruktura (od silnic až po autobusové zastávky či absenci vodovodů) vypadá jako v Rumunsku v osmdesátých letech. Pro lidi, kteří pocházejí z východních nebo jižních Čech nebo z jižní Moravy, je to téměř nepochopitelné, je to jako jiný svět. Ano, chápu některé strukturální důvody tohoto stavu. Ale rozsah devastace a zanedbanosti mě vždy znovu překvapí. S přátelským pozdravem, HJ.

 • Zdravím všechny Liteňáky i přespolní,
  rád bych vás všechny pozval na 2. zasedání nového zastupitelstva. Zasedání se uskuteční tento čtvrtek 18.12. po Akademii v 19 hodin. Zasedání je plánováno uskutečnit na OU. My bychom však chtěli využít komfortu vyhřátého kina a znovu uskutečnit zasedání zde. Za Novou Liteň budeme předkládat těchto 7 návrhů na usnesení:
  http://www.novaliten.cz/wp-content/uploads/2014/12/141218NL01_navrh_Termíny-pravidelných-zasedání.pdf

  http://www.novaliten.cz/wp-content/uploads/2014/12/141218NL07_navrh_hřiště_FCLiteň.pdf

  http://www.novaliten.cz/wp-content/uploads/2014/12/141218NL02_navrh_Psi.pdf

  http://www.novaliten.cz/wp-content/uploads/2014/12/141218NL03_navrh_web.pdf

  http://www.novaliten.cz/wp-content/uploads/2014/12/141218NL04_navrh_jednaci_rad.pdf

  http://www.novaliten.cz/wp-content/uploads/2014/12/141218NL05_navrh_volební_mistnost_Běleč.pdf

  http://www.novaliten.cz/wp-content/uploads/2014/12/141218NL06_navrh_zavora.pdf

  Pokud vás zajímají další informace a návrhy, které připravujeme, čtěte na našich stránkách:
  http://www.novaliten.cz/

  A pokud jste nestihli ustavující zasedání zastupitelstva, můžete ho zhlédnout zde:
  http://www.novaliten.cz/verejna-zasedani/

  Sledujte nás též na Facebooku:
  https://www.facebook.com/novaliten

  Příjemné a klidné prožití Vánoc vám za Novou Liteň, z.s. přeje Filip Kaštánek

 • Sarka Marcinova

  Dobry den vsem,
  rada bych Pavlac vyuzila i trochu jinak,lepe…
  Rada bych vsechny,co radi pecou vanocni cukrovi a uz nejake maji,pozvala k ucasti na sobotni soutezi,ktera bude probihat behem Mikulasskeho veseli tuto sobotu,6.12.,v kine a pred kinem.Prineste s sebou od kazdeho druhu par kousku cukrovi pro porotu a zicastnete se….Akce zacina ve 13:00. Pro blizsi info me muzete kontaktovat na sarka.marcinova@seznam.cz

  Dekuji a preji pekny,i kdyz mrazivy den.Sarka

 • Sarka Marcinova

  Dobrý večer Mirku,
  pokud by se vám nechtělo vyloženě poslouchat, či koukat, nebo upřednostňujete psanou formu vybraných, důležitých informací, v nejbližší době bude na těchto stránkách zveřejněn zápis z veřejného zasedání.
  S pozdravem, Šárka Marcínová

 • Dobrý den,
  každý, kdo má zájem o informace z prvního zasedání, se může podívat sem: http://www.novaliten.cz/verejna-zasedani/
  Najdete tam jak video tak audio záznam včetně možnosti stažení audio záznamu ve formátu MP3. Můžete si zpestřit třeba cestu do práce :-)
  Hezký den všem
  Filip Kaštánek

 • Mirek

  Dobrý večer, čekal jsem, že zde bude informace z prvního setkání nových zastupitelů. Nic se nezměnilo, zase žádná informace.

 • KarelV

  Dobré odpoledne,
  raději jste pani Hano neměla reagovat vůbec,než psát takové NIC.
  Karel

 • HankaH

  Pěkné dopoledne.
  Nechtěla jsi již více reagovat…ale,p.Kaštánek se opět cítí ukřivděn?!
  Ve včerejším příspěvku jsem neuváděla(upozorňuji,že záměrně)žádnou konkrétní připomínku a hle,přesně tuto reakci jsem čekala:“potrefená husa se vždycky ozve“.
  Opět poukazujete jen na chyby ostatních,já vím,všude o sobě píšete,jak jste neomylný,co vše dokážete atd.Vím,všichni vaši příznivci to jistě oceňují…ale nám ostatním,to nemusíte již více a VŠUDE vnucovat.
  Také se nechci opakovat,jaký názor má většina spoluobčanů na vás.
  Poslední,o čem se chci zmínit,je založení rubriky na stránkách NL,…TAM-TAMY.Tam se vy osobně vystihujete opět trefně,až mám dokonce i úsměv na rtech :-)!
  Odpovídáte si na pomluvy ostatních a nepravdy ve váš prospěch?!Ale p. Kaštánku,to už snad ani nemůžete myslet vážně.
  Vždyt‘ to vypadá,že trpíte,tím ted‘ myslím i většinu členú vaší strany,nějakou bujnou fantazií nebo dokonce snad jakousi duševní poruchou?
  Přeji vám hodně úspěchů při práci v zastupitelstvu a těšíme se,jak bude naše obec konečně rozkvétat.
  Víc už nebudu reagovat na vaše odpovědi ani nikoho dalšího,nemám to už zapotřeb(nikdy jsem tak nechtěla učinit,ale některé situace člověka donutí).
  Hana.

 • Dobré odpoledne všem, i Vám paní Hanko. Máte naprostou pravdu, asi nejsem populární. Není divu. Po všech těch pomluvách a dezinformační kampani protistrany. Nicméně máme signály, že stále podstatná část veřejnosti v nás věří. Děkuji všem, kteří mi v posledních dnech vyjádřili podporu. A já slibuji, že jejich naděje ve zlepšení chodu obce nezklameme. I když to bude těžké, protože být zastupitelem mnohdy nestačí. Už jsme říkali, že starosta je ALFA A OMEGA. Je to klíčová postava v životě obce a od něj se vše odvíjí. My jako zastupitelé můžeme inspirovat, radit, souhlasit nebo nesouhlasit, ale výkonnou moc nemáme. Ta všechna spočívá v rukou starosty a jeho týmu lidí. Jako příklad bych uvedl naši fotbalovou reprezentaci. Všimněte si, co dokázal jediný člověk ve stejných kulisách českého fotbalu. Zázrak? Ne, poctivá, trpělivá a odpovědná práce kouče, tedy šéfa, pod kterým ožili i zatracovaní hráči.
  Zpět k nám do Litně: nám nejde o to být populární u všech. My víme, že to ani nejde a doufáme, že ti, kteří naši snahu o zlepšení poměrů pochopli, vidí, že naše snaha není namířena proti nikomu ani přímo ani nepřímo. Naše snaha je namířena směrem k fungujícímu systému, v němž se nám všem bude lépe žít, bude hezčí a lidé se nebudou obávat vyjádřit svůj názor… Rozumíme si?
  A neodpustím si znovu poznamenat, že nikdo, ani Jirka Vodička, na nikoho neútočil, nikoho nehaněl, neříkal, že mu je z někoho zle a pod… A podívejte se na vaši reakci. Jirka upozornil na opravdu závažný fakt (nevymyslel si ho). Uvědomujete si, co by se stalo (nebo se ještě může stát), kdyby někdo přišel na zasedání v pátek? A pak se rozhodl, že to tak nenechá? Kdybychom byli opravdu kazisvěti, tak jsme to tak nechali a nechali přijít zástupce NN v pátek a stejně tak mnohé občany… To by teprve byl gól! A věřím, že byste nám to někteří zase přišili, že za to můžeme my a hlavně ten Kaštánek :-)
  Hezký zbytek dne a zítra na viděnou.
  Filip K.

 • HankaH

  Vážení spoluobčané,
  je mi opravdu smutno z toho,co se u nás děje!
  A věřte,že většina z nás ví,že vše „rozpoutal“ Kaštánek,Vodička a jeho poskokové(za toto se omlouvám),ale bohužel všichni normální starousedlíci a nakonec i spousta mladých lidí to ví.
  Sebestředný,inteligentní a neomylný Kaštánek….to je slovo do pranice.Ale on se tak všude prezentuje a všude haní jen práci ostatních….je mi z něj zle,opravdu.
  Vodička a spol.,to je další kapitola,brrrrr!
  Nezastávám se dalších zastupitelů,všichni z nich mají své chyby a nejsou dokonalý,ale už podle počtu hlasů,které Kaštánek s Vodičkou mají,je vidět,jak jsou „v oblibě“…ale šikovně jsou na své kandidátce na prvních místech,že?
  JE TO HNUS A SPOUSTA OBČANŮ,KTEŘÍ „NL“ MĚLI V PLÁNU VOLIT,TAK PO JEJICH ODPUDIVÉ KAMPANI RADĚJI DALI HLAS A PROSTOR JINÝM KANDIDÁTŮM.NAKONEC JE I ŠKODA,ŽE NEJSOU NOVÉ VOLBY,TO BY BYL KAŠTÁNEK S POČTEM HLASŮ UŽ ÚPLNĚ SMĚŠNÝ.

 • Jiří Vodička

  Existuje jedna jediná správná reakce starosty (tedy šéfa!), která – tak jak je v Litni zavedenou praxí – opět nepřišla. Zněla by nějak takto: „Děkujeme za upozornění, chybu jsme opravili. Závazný proces zveřejňování úředních dokumentů jsem interní směrnicí upravil tak, aby se nic podobného v budoucnu nemohlo opakovat.“

  Ty ne zrovna laciné softwary, které obec používá jsou skutečně profesionální. Program MUNIS, přes který běží naše úřední deska obsahuje v návodu větu: „Všechny zavedené požadavky musí projít procesem schvalování, který určí jeho oprávněnost a zkontroluje formální správnost.“
  Chyba je u nás na obci zjevně v onom „procesu schvalování“.

  Je více než laciné, házet 100% chyby na jednoho člověka. On je jen součástí systému a ten má jeho případnou chybu eliminovat. Za fungování toho systému je zodpovědný šéf! (A ten za to bere kolikrát i řádově víc peněz!)

 • alamad

  Samozřejmě lidská chyba v nepravou chvíli.Pan Vodička by měl držet prsty vysoko nad klávesnicí,s jeho téměř 40% účastí na veřejném zasedání v minulém volebním období.

 • Jana Nováková

  Pane Vodičko,
  myslím, že jako místostarosta jste měl na chybu upozornit přímo úřad městyse Liteň, jelikož patříte do zastupitelstva. Ale připadá mi, že Váš postoj je proti úřadu. Jako byste tam ani nepatřil.

 • Sarka Marcinova

  ,,Snaha o vylouceni verejnosti“ :-D Pane Vodicka,vy mate ohromnou fantazii.Chapu,vysvetleni,ze se jedna o obycejnou lidskou chybu(ktera by se samozrejme stat nemela) je sice pravdive,ale zrejme moc obycejne,tak proc ho verejnosti nabizet,ze?!

 • Kateřina Nožinová

  Omlouvám se za překlep v datumu na pozvánce na Veřejném zasedání č.1.

Přidej reakci

 

 

 

Můžeš použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>