Jídelna Kosová

DNES
nevaří se
ZÍTRA
nevaří se
Menu za 79,-
(minutkový smažák za 86,-)
tel:311684370
bývalé učňovské středisko
Na prodej: knedlíky, pečivo, zákusky

Celý týden ke stažení

KOVÁŘI V LITNI 2015

Kováři

 

Strategický plán verze 5

Poslední verze strategického plánu pro rozvoj naší obce.

SRD_podklady_Liten v5

LITEŇFEST

Liteňfest

 

PLAKAT-A3-LITENFEST2015

Výluka České dráhy a.s.

172 – ZADNÍ TŘEBAŇ – LOCHOVICE (A ZPĚT)
LOCHOVICE – ZADNÍ TŘEBAŇ
Datum konání: od 19.5.2015, 8:00 do 28.5.2015, 16:00
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v
úseku Lochovice – Zadní Třebaň na trati 172 – Zadní Třebaň – Lochovice (a zpět) výluka. Dopravce České
dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: Čtěte dále: Výluka České dráhy a.s.

Revitalizace nádraží

Jarní brigádu zaměřenou na obnovu a revitalizaci liteňského vlakového nádraží jsme zorganizovali  11.dubna.  I když jsme pustili do světa i motivační video, které vidělo na netu přes 200 lidí, sešlo se nás jen něco přes dvacet . A za příjemného jarního počasí jsme si pěkně mákli. Hromadu našich dětí si vzala na starosti Jindřiška Jelínková z Tilie a tak jsme mohli bez vyrušování osazovat tabule LITEŇ, které vyrobil pan Kliment (děkujeme!), klučit nálety a sesbírat 16 pytlů odpadků.

Čtěte dále: Revitalizace nádraží

Pozvánka na Staročeské máje - 9.květen

maje-mini

Kliknutím zobrazíte celý plakát

Výzva k podání nabídky na vytvoření a provoz webových stránek Městyse Liteň

Výzva k podání nabídky
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:
„Vytvoření a provoz webových stránek Městyse Liteň“

Městys Liteň (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky a prokázaní kvalifikace pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „veřejná zakázka“).
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona podle zásad § 6 zákona. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle § 21 zákona. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu zákona.
Výzva k podání nabídky – www Liteň

Bod číslo 4.3.1. je upraven Uchazeč splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 2 letech realizoval alespoň 3 významné služby (zakázky) obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky, tj. vytvoření a provoz webových stránek

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU

 

Hlavní prioritou je zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu

pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v Městysi Liteň.

 

Témata podpořitelná z ESI fondů, u kterých mohou být obce způsobilými příjemci jsou:

 

Životní prostředí, doprava, zaměstnanost, sociální začleňování a služby pro rodiny s dětmi,

Vzdělávání, sociální služby, zdravotnictví, sociální podniky, výzkum a vývoj, podnikání, inovace, kulturní a přírodní dědictví, veřejná správa, řízení rizik Čtěte dále: PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU

Úprava technologie ČOV – šokující odhalení ???

Úprava technologie ČOV – šokující odhalení ???

  • V rámci vysoutěžené zakázky byla vybrána firma Šindler.
  • Subdodavatelem pro technologii ČOV firmy Šindler, je firma ENVI-PUR s. r. o.
  • V rámci stavby a budoucího provozování kanalizace a ČOV přizval investor (Městys Liteň) firmu AQUACONSULT, spol. s r.o. jako nezávislého poradce v daném oboru a hlavně jako firmu, která má dlouholetou zkušenost s provozem ČOV, působící v blízkém okolí.
  • Během provádění prací došlo k návrhu ze strany zhotovitele k drobným úpravám na technologii ČOV, kterou zhotovitel projednal i se zástupci firmy AQUACONSULT, spol. s r.o. a mezi nimi došlo ke shodě.

Čtěte dále: Úprava technologie ČOV – šokující odhalení ???

Kanalizace a ČOV v Litni

Kanalizace a ČOV v Litni

Odpovědi na otázky týkající se provádění její stavby a budoucího provozu.

 

Firma Šindler zodpovídá za správné provedení přípojky (výška)? 

Firma Šindler zodpovídá za stavbu odbočky z hlavního řadu až po kontrolní šachtu umístěnou na

pozemku každého vlastníka nemovitosti. Hloubku šachty, umístění a další přesnější informace

projednává s každým vlastníkem nemovitosti, v dostatečném předstihu zhruba měsíc před realizací, stavbyvedoucí pan Celerýn – tel. : 724 081 116. Čtěte dále: Kanalizace a ČOV v Litni