Jídelna Kosová

DNES
nevaří se
ZÍTRA
Frankfurtská polévka
Vepř.maso na pepři, h.kn./rýže
info | Jídelák ke stažení

13.11.2015 NEPOTEČE VODA V LITNI

Městys Liteň upozorňuje, že v pátek 13. 11. 2015 nepoteče v Litni voda z důvodu opravy vedení el. energie u vodárny od 7:00 do 17:00 hod.

 V Bělči bude dodávka vody zachována.

Děkujeme za pochopení

 

 

Pozvánka na akce domečku

Leták – nocování na zámku letak drakiáda 6.11.2015 pro veřejnost Zima_2016_leták (1)

Pozvánka na veřejné sázení stromků 7.11.2015

Pozvánka stromky

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na veřejné sázení stromků 2015

Smlouva na odvádění odpadních vod

Cena stočného je 33,- Kč bez DPH ( 15%) za 1 m³, při paušálu bude počítáno 36 m³ na osobu za rok.

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Koncert Pocta Jakubu Janu Rybovi

Římskokatolická farnost Řevnice

ve spolupráci se Společností J. J. Ryby

uvádí

u příležitosti 250. výročí narození (26. října 1765)

a 200. výročí úmrtí hudebního skladatele (8. dubna 1815)

Pocta Jakubu Janu Rybovi

Kostel sv. Petra a Pavla, Liteň

Neděle 1. listopadu 2015 v 18 hod

Čtěte dále: Koncert Pocta Jakubu Janu Rybovi

Informace pro občany

Firma Šindler, důlní a stavební s.r.o. nabízí občanům dokončení kanalizační přípojky. Jedná se o propojení nemovitosti a hlavní šachty. Jelikož má však u nás firma jen několik málo věcí na dokončení, její zaměstnanci a hlavně pracovní stroje se zde už často neobjevují. Máte-li zájem o provedení práce firmou Šindler, důlní a stavební s.r.o., kontaktujte prosím Úřad Městyse Liteň, abychom zjistili, zda by zájemců byl větší počet. Čím větší zájem by byl, tím lépe, z finančního hlediska, pro každého zájemce.

 

Doplnění k informacím o připojení kanalizace

Vážení občané,

na základě nově získaných informací Vám v tomto dodatku doporučujeme dva způsoby, jimiž je možno zlikvidovat jímku, kterou, po připojení na splaškovou kanalizaci, nebudete využívat. Všechny jímky musí být z hygienických důvodů řádně zlikvidovány. Stav jímek bude kontrolovat pověřený pracovník obce v rámci nutné prohlídky připojení každé domácnosti na splaškovou kanalizaci. Bez řádně zlikvidované jímky nemůže být Vaše připojení schváleno.

 

ZASYPÁNÍ JÍMKY

V případě, že jímku nebudete chtít nijak nadále využívat, je ideálním řešením její zasypání. I to má však svá pravidla. Jímku si necháte řádně vyvézt, čistou vodou ji tlakovým čištěním vypláchnete tak, abyste měli  jistotu že jsou nečistot zbaveny i všechny boční strany, znečištěnou vodu odstraníte a prostor zasypete inertním odpadem.

 

NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU

Chcete-li prostory jímky využívat jako zásobárnu na dešťovou vodu, proces jejího čištění je složitější.

Po řádném vyvezení jímky ji, stejně jako v předchozím případě, tlakově vyčistíte prostory jímky tak, abyste měli jistotu, že všechny nečistoty byly odstraněny i  po všech bočních stranách, tuto znečištěnou vodu z jímky odstraníte, celou jímku napustíte čistou vodou, do které přidáte doporučenou desinfekci ( na m3 vody 3 odměrky SAVA nebo 3 lžíce CHLORAMINU T ) a necháte alespoň 24 hodin působit.

 

Velmi se omlouváme, že tato informace nebyla součástí předchozích dokumentů.

Výluka na trati 171 v úseku Praha Radotín - Dobřichovice

Informujeme  o připravované výluce na trati 171 v úseku Praha Radotín – Dobřichovice ve dnech 17. – 19.10.2015. Vzhledem k této výluce budou posunuty i trasy některých vlaků na trati 172.

k171vyluka22

Kanalizační řád

Celý dokument najdete v odkazu níže

 

Kanalizační řád Liteň

přehledná situacekanalizace

Informace k připojení na splaškovou kanalizaci v Litni

Městys Liteň oznamuje občanům, že je možné zahájit připojování domovních přípojek na kanalizační řad. Dne  2. 10. 2015 byl vydán Městským úřadem Beroun, Odborem životního prostředí,  kolaudační souhlas ke stavbě splaškové kanalizace.

 

Technické požadavky provozovatele kanalizace na způsob připojení odběratelů na gravitační  veřejnou kanalizaci v Litni

        –      odběratelé se napojí potrubím kanalizace od svého objektu do (většinou) již zřízené

                kanalizační přípojky (ukončené za hranicí pozemku s veřejným prostranstvím revizní

                šachtou -RŠ DN 400mm, popř. 1000mm) Čtěte dále: Informace k připojení na splaškovou kanalizaci v Litni