Jídelna Kosová

DNES
nevaří se
ZÍTRA
nevaří se
Menu za 74,-
(minutkový smažák za 86,-)
tel:311684370
bývalé učňovské středisko
Na prodej: knedlíky, pečivo, zákusky

Celý týden ke stažení

Výzva k podání nabídky na vytvoření a provoz webových stránek Městyse Liteň

Výzva k podání nabídky
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:
„Vytvoření a provoz webových stránek Městyse Liteň“

Městys Liteň (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky a prokázaní kvalifikace pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „veřejná zakázka“).
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona podle zásad § 6 zákona. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle § 21 zákona. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu zákona.
Výzva k podání nabídky – www Liteň

Bod číslo 4.3.1. je upraven Uchazeč splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 2 letech realizoval alespoň 3 významné služby (zakázky) obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky, tj. vytvoření a provoz webových stránek

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU

 

Hlavní prioritou je zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu

pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v Městysi Liteň.

 

Témata podpořitelná z ESI fondů, u kterých mohou být obce způsobilými příjemci jsou:

 

Životní prostředí, doprava, zaměstnanost, sociální začleňování a služby pro rodiny s dětmi,

Vzdělávání, sociální služby, zdravotnictví, sociální podniky, výzkum a vývoj, podnikání, inovace, kulturní a přírodní dědictví, veřejná správa, řízení rizik Čtěte dále: PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU

Úprava technologie ČOV – šokující odhalení ???

Úprava technologie ČOV – šokující odhalení ???

  • V rámci vysoutěžené zakázky byla vybrána firma Šindler.
  • Subdodavatelem pro technologii ČOV firmy Šindler, je firma ENVI-PUR s. r. o.
  • V rámci stavby a budoucího provozování kanalizace a ČOV přizval investor (Městys Liteň) firmu AQUACONSULT, spol. s r.o. jako nezávislého poradce v daném oboru a hlavně jako firmu, která má dlouholetou zkušenost s provozem ČOV, působící v blízkém okolí.
  • Během provádění prací došlo k návrhu ze strany zhotovitele k drobným úpravám na technologii ČOV, kterou zhotovitel projednal i se zástupci firmy AQUACONSULT, spol. s r.o. a mezi nimi došlo ke shodě.

Čtěte dále: Úprava technologie ČOV – šokující odhalení ???

Kanalizace a ČOV v Litni

Kanalizace a ČOV v Litni

Odpovědi na otázky týkající se provádění její stavby a budoucího provozu.

 

Firma Šindler zodpovídá za správné provedení přípojky (výška)? 

Firma Šindler zodpovídá za stavbu odbočky z hlavního řadu až po kontrolní šachtu umístěnou na

pozemku každého vlastníka nemovitosti. Hloubku šachty, umístění a další přesnější informace

projednává s každým vlastníkem nemovitosti, v dostatečném předstihu zhruba měsíc před realizací, stavbyvedoucí pan Celerýn – tel. : 724 081 116. Čtěte dále: Kanalizace a ČOV v Litni

Posouzení návrhu p. Vodičky na umístění dvou tříd základní školy v budově společenského domu:

Posouzení návrhu p. Vodičky na umístění dvou tříd základní školy v budově společenského domu:

 

Budova je pro tento účel celkově dispozičně nevhodná a stavební úpravy nutné k tomu, aby byly splněny všechny podmínky dané legislativou, jsou buďto naprosto nerealizovatelné, nebo splnitelné jen při vynaložení naprosto nesmyslně vysokých finančních prostředků. Čtěte dále: Posouzení návrhu p. Vodičky na umístění dvou tříd základní školy v budově společenského domu:

Čarodějnice na dvoře zámeckého areálu v Litni

2015_carodejnice_letakSbor dobrovolných hasičů Liteň a Zámek Liteň z. s. si vás dovolují pozvat na pálení čarodějnic, které se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna v Litni na dvoře zámeckého areálu (vstup vedle Jednoty).

Občerstvení zajištěno! Vstup do areálu bude možný od 18. hodiny. Volná zábava s reprodukovanou hudbou. Přijďte posedět se sousedy a přáteli. Těšíme se na vás! Vstup je zdarma.

Úřad městyse Liteň informuje o financování kanalizace a čistírny odpadních vod na požádání finančního výboru

Městys Liteň získal dotaci na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod. Na přelomu roku 2013 a roku 2014 proběhlo výběrové řízení, byla vybrána firma Šindler stavební a důlní společnost s.r.o., která vysoutěžila zakázku ve výši 53 351 217,- Kč bez DPH. Čtěte dále: Úřad městyse Liteň informuje o financování kanalizace a čistírny odpadních vod na požádání finančního výboru

Pozvánka na veřejné zasedání č. 6 konané dne 16.4.2015

Zastupitelstvo městyse Liteň

Vás zve na Veřejné zasedání č.6

konané dne 16.04.2015

na Úřadě městyse Liteň od 19.00hod.

Čtěte dále: Pozvánka na veřejné zasedání č. 6 konané dne 16.4.2015

Pozvánka - Kermika - Domeček Hořovice

Čtěte dále: Pozvánka – Kermika – Domeček Hořovice

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se koná 25. dubna 2015

Úřad městyse Liteň Vám nabízí možnost svozu nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. Odpad bude svážet firma Rumpold-P.

Jedná se o tyto odpady:

Rozpouštědla a ředidla, zásady (louhy), spotřební chemie, zářivky, použitý olej a tuk, barvy, lepidla, pryskyřice, nespotřebované léky, baterie a články, vyřazená elektronika, brzdová kapalina, pneumatiky.

Kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, herbicidy, hnojiva, lednice a chladničky, odpadní olej, detergenty, akumulátory, televizory, chladící kapaliny, olejové filtry a vložky, čistící tkaniny znečištěné olejem. Čtěte dále: Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se koná 25. dubna 2015