Kalendář akcí a novinky

?.12 Obchůzka Sv.Lucie

Transparentní účet

Saturnin založil „Kancelář pro uvádění románů na pravou míru.“ Cíl této rubriky „Liteňské kauzy“ je podobný – podrobně včetně zdrojů mapovat události, které zrovna v Litní „frčí“, aby bylo snadné vyvrátit nepřesnosti, fámy a pomluvy. Pokud máte jakýkoliv nápad na další kauzu nebo doplnění těch stávajících, napište komentář nebo mail na: kauzy@liten.cz

Transparentní účet

Účelem transparentního účtu (dále jen TÚ) je umožnit komukoliv kontrolovat v reálném čase hospodaření městyse s veřejnými penězi. Transparentní účet umožňuje vést zdarma řada bank a jeho zřízení je triviální.

Ve zkratce – po roce a půl od prvního nápadu na zřízení TÚ a po 4 měsících od rozhodnutí zastupitelstva není stale TÚ plně funkční – tedy nelze se z něj dozvědět, kolik, komu a za co městys platí. Zároveň ty informace odmítá úřad městyse sdělit. Naopak jsou tam data o občanech, která tam být nemají.

Aktuální stav: Podaná oficiální žádost o doplnění chybějících informací.

 • 19.3.2015 Zasedání č.5 – první zmínka o TÚ. Zastupitel Kaštánek navrhuje rozšířit zasedání o další body, mezi nimi i TÚ. Patrně se neprojednával, v zápisu chybí další informace.
 • 16.4.2015 Zasedání č.6 – zřízení TÚ na programu – bod č.20 Usnesení: Zastupitelstvo projednalo a schválilo zřízení transparentního účtu a pověřuje starostu k jeho zřízení.
  Hlasování: pro: 5 (Novotný, Kaštánek, Vodička, Hrách, Kliment), proti: 2 (Horák, Slanec), zdržel se: 2 (Marcínová, Fiřt)
 • 14.5.2015 Zasedání č.7 – TÚ na programu – bod č.13 – ochrana osobních údajů. sl. Barbora Bidšovská odhaduje náklady na práci s ochranou osobních údajů na 15.000 ročně. Zastupitelé Vodička i Kaštánek protestují. Usenesení: Zamítnutí zřízení TÚ a odložení rozhodnutí na příští zasenání 18.6.
  Hlasování:pro: 6 (Horák, Marcínová, Hrách, Fiřt, Slanec, Havelka) proti: 2( Vodička, Kaštánek) zdržel se: 1(Kliment)
 • 18.6.2015 Zasedání č.9 – TÚ na programu – bod č.34: Starosta informuje o navýšení nákladů v případě zřízení transparentního účtu až na 400.000,- ročně.
  Hlasování: pro:4 (Kaštánek,Vodička,Hrách,Kliment), proti:4(Horák,Havelka,Slanec,Fiřt), zdržel se: 1(Marcínová)
 • 10.8.2015 Zasedání č.10 – V diskusi se občan ptá na stav ohledně TÚ. Starosta sděluje, že rozhodnutí bylo revokováno. Občan navrhuje jeho opětovné projednání.
 • 23.6.2016 Zasedání č.20 – TÚ opět na programu – bod č.20. Zastupitelstvo městyse Liteň schvaluje zřízení jednoho transparentního účtu, který bude výdajovým účtem obce pro všechny výdaje s výjimkou plnění z pracovněprávních vztahů, příspěvků a kompenzačních příspěvků II. Zastupitelstvo městyse Liteň ukládá místostarostce Marcínové zajistit zřízení transparentního účtu a převedení veškerých zmiňovaných plateb na tento účet do 31. 7. 2016.
  Hlasování: pro: 5 (Marcínová, Hrách, Kaštánek, Kliment, Vodička) proti: 1 (Havelka) zdržel se: 1 (Slanec)
 • 31.7.2016 pan Veselý se dotazuje úřadu městyse a místostarostky Marcínové na číslo TÚ.
 • 31.7.2016 Místostarostka odpovídá, že ještě není a dá vědět, až bude.
 • 31.7.2016 pan Veselý se ptá na nějaký termín, protože dle rozhodnutí zastupitelstva už měl být hotov.
 • 1.8.2016 Místostarostka Marcínová odpovídá, že je problém se spořitelnou, jelikož jediná paní, která to umí, má dovolenou. Dá vědět, až bude.
 • 7.9.2016 pan Veselý se opět ptá místostarostky Marcínové, kdy bude TÚ funkční.
 • 8.9.2016 Zasedání č.21 Místostarostka Marcínová informuje o posunutí termínu zřízení TÚ na 13.9
 • 11.9.2016 Místostarostka Marcínová sděluje p.Veselému, že TÚ bude přístupný jen na stránkách městyse, citace: „Proto, pokud zastupitelstvo v budoucnu nerozhoduje jinak, bude účet přístupný jen na stránkách městyse.“
 • 11.9.2016 p.Veselý ze ptá místostarostky, jak to myslí – co přesně se nemůže uvést a o jaký zákon nebo nařízení svůj zákaz opírá, jedná se totiž o veřejné informace.
 • 11.9.2016 Místostarostka se mírní: „Jen nemyslím, že je nutné, aby byl transparentní účet přímo přístupný z jiných stránek, než obecních.“
 • 11.9.2016 p.Veselý se znovu táže, co přesně znamená původní zákaz.
 • 12.9.2016 Místostarostka odpovídá, že čeká na rozhodnutí ze Spořitelny, u které bude TÚ veden. Ta prý rozhodne, kde může TÚ být odkázán, citace: „Pokud dostanu od České Spořitelny vyjádření, že jde o naše rozhodnutí, na kolika internetových stránkách bude transparentní účet uveden, pak je to na zastupitelstvu.“
 • 12.9.2016 p.Veselý se dotazuje přímo na infolince Spořitelny, zda existují nějaká podobná omezení s nakládáními s údaji ohledně TÚ. Dostává odpověď, že vše je veřejné a nic regulované není.
 • 12.9.2016 Místostarostka odpovídá: „Zveřejnění Vám nezakazuji, formou odkazu na stránky městyse.“ a „účet bude přístupný jen na stránkách městyse“
 • 12.9.2016 p.Veselý se dotazuje, co to znamená a co je tedy zakázané, když tohle zakázané není. Zároveň sděluje, že Spořitelna nemá v nakládání s TÚ žádné omezení ani restrikce, na které místostarostka upozorňovala.
 • 12.9.2016 Místostarostka píše: „jste občan, který mě žádá o povolení přístupu.“
 • 12.9.2016 p.Veselý odpovídá, že o nic nežádal a že komunikace o zákazu přišla z její straný.
 • 12.9.2016 Další komunikace mezi p. Veselým a místostarostkou Marcínovou. Bohužel bez zjevného výsledku.
 • 13.9.2016 Je zveřejněn TÚ na stránkách městyse. Bohužel nefunguje – u odchozích plateb není jasné, k čemu slouží.
 • 22.9.2016 p.Veselý se ptá podatelny městyse, „Čeho se týkají neoznačené platby na TÚ a proč jsou neoznačené?“
 • 23.9.2016 p.Palková odpovídá, že jde o chybu v účetním programu, který to neumí.
 • 23.9.2016 p.Veselý se ptá, kdy bude chyba opravena a žádá o zpřístupnění informací prozatím jinou cestou.
 • 27.9.2016 p.Veselý urguje dotaz.
 • 3.10.2016 p.Marková odpovídá, že export nejde a že neví, kdy bude plnohodnotně fungovat TÚ.
 • 4.10.2016 p.Veselý se ptá úřadu a místostarostky, jak budou řešit tento stav – když TÚ neslouží tomu, k čemu byl zřízen.
 • 11.10.2016 p.Veselý urguje dotaz.
 • 11.10.2016 místostarostka Marcínová sděluje, že to nejde. citace: „Na všechno se ptala, ale odpovědí bylo, že v současné době nelze platby označovat, ani k nim připisovat komentář. Bylo mi řečeno, že Spořitelna ohledně těchto nedostatků provede změny ve vedení účtu, aby byly platby přehledné.“
 • 12.10.2016 p.Veselý posílá místostarostce odkazy na příklady TÚ, kde to funguje bez problémů a znovu se ptá, kde si má zjistit informace, které měly být přístupné na TÚ.
 • 27.10.2016 p.Veselý urguje dotaz.
 • 27.10.2016 Místostarostka sděluje, že nastavení TÚ odkládá: „Věc transparentního účtu jsem,i když to není mnoho práce,odložila a vrátím se k tomu hned,jak budu mít čas.“
 • 1.11.2016 p.Veselý pokládá oficiální žádost dle zákona 106 o informace, které mají být uvedeny na TÚ.

Přidej reakci

 

 

 

Můžeš použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>