Knihovna

Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí.

Obecní knihovna se nachází v prostorách nové budovy kulturního domu. Je zde oddělení pro dospělé i pro děti a mládež. V obou odděleních je zastoupena krásná i naučná literatura. K 1.1.2002 měla knihovna 10457 svazků a 158 čtenářů, z toho 66 dětí do 15 let. Odebíráme také 18 časopisů, převážně odborných. Jsou to např. Domov, Bydlení, Dům a zahrada, Dorka, Burda, Praktická žena, ABC, Mateřídouška, Ohníček.

Půjčovní doba:

pondělí 8:00-12:30, 13:00-15:00
středa 13:00-16:00, 16:30-18:30
pátek 11:30-15:00

tel. 311 684 218

O vzniku obecní knihovny v Litni se dovídáme ze zápisu dávného liteňského knihovníka, pátera Jana Křtitele
Pecánka. V pokročilém věku opustil kněžskou dráhu a vrátil se do rodné Litně. Zde se úspěšně zapojil do společenského života a zasloužil se o místní osvětovou činnost v několika spolcích, zvláště pak o povznesení knihovny.Z jeho obsáhlého zápisu ze dne 19.3.1977 se dovídáme o počátcích liteňského knihovnictví:

„…bylo to r. 1851, kdy na podnět pražského měšťana a příznivce českého písemnictví Ferdinanda Náprstka, který tehdy často návštěvou v Litni meškal, byla uspořádána o školních prázdninách r. 1851 ve prospěch školní knihovny první deklamatorní a hudební beseda v Litni, z jejíhož výnosu, jakož i z připojených k tomu dobrovolných příspěvků zakoupil F. Náprstek první knihy pro obecní knihovnu. Knihovna byla odevzdána Janu Krbcovi, rolníku z čp. 11 v Litni a zároveň bylo učiněno vyzvání k liteňskému obyvatelstvu, aby pilným čtením knih, jakož i libovolnými dary v knihách i pěnězích knihovnu podporovalo.“

Po celou dobu své existence procházela knihovna obdobím rozkvětu své činnosti i obdobím stagnací. Teprve v r. 1969, kdy se stala knihovnou střediskovou, se jí dostalo odpovídajícího umístění v adaptované budově MNV.

1 komentářKnihovna

 • Vážená paní kolegyně,
  vážený pane kolego,

  rád bych Vás požádal o kontrolu a aktualizaci údajů o Vaší knihovně v bázi ADR – Adresář knihoven a informačních institucí ČR. Záznam je třeba prostřednictvím on-line formuláře aktualizovat i v případě, že u Vás k žádným změnám nedošlo, aby bylo u Vašeho záznamu uvedeno letošní datum aktualizace .

  Záznam Vaší knihovny v databázi ADR naleznete na adrese http://www.nkp.cz, Katalogy a databáze, Přehled bází NK, ADR-Adresář knihoven a informačních institucí v ČR.
  Po vyhledání záznamu o Vaší knihovně zkontrolujte uvedená data a klikněte na link „Aktualizace záznamu“ – objeví se panel pro přihlášení uživatele do systému. Do příslušné kolonky napište heslo, sigla je přebírána z vyhledaného záznamu.

  Heslo Vaší knihovny (vygenerované počítačem) je

  emvcuhvi

  Po zalogování Vám systém nabídne seznam jednotlivých skupin údajů k aktualizaci. Pokud se údaje o knihovně nemění, potvrďte jejich platnost zaškrtnutím volby „Potvrzení o správnosti uvedených údajů“ a odesláním potvrzení tlačítkem „OK“. Další informace a sdělení, pro které není ve formuláři příslušná kolonka, uveďte do pole Poznámka u první části – Název instituce, zkratka, adresa, atd. Pokud je třeba výzvu k aktualizaci záznamu zasílat na jinou adresu, uveďte to rovněž do poznámky pro správce báze. Návod k provádění aktualizace najdete na adrese http://www.caslin.cz – odkaz Báze Adresář, po jeho spuštění naleznete odkaz On-line aktualizace dat v bázi ADR.

  Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký den.

  PhDr. Ivo Hoch, Knihovnický institut NK
  tel.: 221 663 191, e-mail: ivo.hoch@nkp.cz

Přidej reakci

 

 

 

Můžeš použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>