Kalendář akcí a novinky

?.12 Obchůzka Sv.Lucie

Strategický plán verze 5

Poslední verze strategického plánu pro rozvoj naší obce.

SRD_podklady_Liten v5

Zápis z veřejného zasedání č. 4

zápis

26. 6. 2014 od 20.00 hod. proběhne veřejné zasedání č. 4 na Úřadě městyse Liteň

Program

Mimořádné veřejné zasedání č. 3 dne 15. 5. 2014 od 19:00 na Úřadě městyse Liteň

Program :
1. Úvod – zahájení
2. Jmenování a složení slibu nového člena zastupitelstva
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty
5. Zvolení zastupujících oddávajících
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Ve čtvrtek 10. 4. 2014 se uskuteční veřejné zasedání

Veřejné zasedání č. 2 se koná dne 10. 4. 2014 od 19:00 na Úřadě městyse Liteň

Program :
1. Úvod – zahájení
2. Jmenování a odsouhlasení pověření starosty
3. Kanalizace – odsouhlasení vítězné nabídky a podpis smlouvy s realizací výstavby
4. Žádosti o snížení platby za komunální odpad – p. Kudrna a paní Blažková
5. Žádost pana Šinágla […]

27. 2. 2014 od 19.00 hod. se bude konat veřejné zasedání č. 1

Zastupitelstvo městyse Liteň vás zve na veřejné zasedání č. 1, které se bude konat dne 27. 2. 2014 od 19.00 hod. na Úřadě městyse Liteň

Program :

1. Zahájení
2. Souhlas s prodejem pozemků parc. č. 639/1 a 639/8 v k. ú. Liteň o celkové výměře 5921 m2
3. Souhlas zastupitelstva městyse Liteň s bezúplatným převodem pozemků po […]

Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se uskuteční veřejné zasedání

Návrh rozpočtu městyse Liteň na rok 2014

Návrh rozpočtu je ke stažení na tomto odkazu: ROZPOČET 2014

30. září od 19:00 hod. se uskuteční Veřejné zasedání

Program:
1. Zahájení
2. Schválení účetní závěrky ÚM, MŠ a ZŠ F. J. Řezáče
3. Usnesení
4. Diskuse
5. Závěr

Pozvánka na veřejné zasedání dne 13. 12. 2012

Ve čtvrtek 13. 12. 2012 se od 19.00 hod. bude konat veřejné zasedání zastupitelstva na Úřadě městyse Liteň.

1. Úvod – zahájení
2. Odsouhlasení návrhu rozpočtu na rok 2013
3. Odsouhlasení prodeje pozemku parc. č. 895/5, 895/6 a 895/7 v k. ú. Liteň
4. Stanovení ceny poplatku OZV za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního […]