Jídelna Kosová

DNES
nevaří se
ZÍTRA
bez dat
Menu za 74,-
(minutkový smažák za 86,-)
tel:311684370
bývalé učňovské středisko
Na prodej: knedlíky, pečivo, zákusky

Celý týden ke stažení

Strategický plán verze 5

Poslední verze strategického plánu pro rozvoj naší obce.

SRD_podklady_Liten v5

Revitalizace nádraží

Jarní brigádu zaměřenou na obnovu a revitalizaci liteňského vlakového nádraží jsme zorganizovali  11.dubna.  I když jsme pustili do světa i motivační video, které vidělo na netu přes 200 lidí, sešlo se nás jen něco přes dvacet . A za příjemného jarního počasí jsme si pěkně mákli. Hromadu našich dětí si vzala na starosti Jindřiška Jelínková […]

Výzva k podání nabídky na vytvoření a provoz webových stránek Městyse Liteň

Výzva k podání nabídky
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:
„Vytvoření a provoz webových stránek Městyse Liteň“

Městys Liteň (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky a prokázaní kvalifikace pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „veřejná zakázka“).
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., […]

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU

 

Hlavní prioritou je zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu

pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v Městysi Liteň.

 

Témata podpořitelná z ESI fondů, u kterých mohou být obce způsobilými příjemci jsou:

 

Životní prostředí, doprava, zaměstnanost, sociální začleňování a služby pro rodiny s dětmi,

Vzdělávání, sociální služby, zdravotnictví, sociální podniky, výzkum a vývoj, […]

Úprava technologie ČOV – šokující odhalení ???

Úprava technologie ČOV – šokující odhalení ???

V rámci vysoutěžené zakázky byla vybrána firma Šindler.
Subdodavatelem pro technologii ČOV firmy Šindler, je firma ENVI-PUR s. r. o.
V rámci stavby a budoucího provozování kanalizace a ČOV přizval investor (Městys Liteň) firmu AQUACONSULT, spol. s r.o. jako nezávislého poradce v daném oboru a hlavně jako firmu, která má dlouholetou zkušenost s provozem ČOV, […]

Posouzení návrhu p. Vodičky na umístění dvou tříd základní školy v budově společenského domu:

Posouzení návrhu p. Vodičky na umístění dvou tříd základní školy v budově společenského domu:

 

Budova je pro tento účel celkově dispozičně nevhodná a stavební úpravy nutné k tomu, aby byly splněny všechny podmínky dané legislativou, jsou buďto naprosto nerealizovatelné, nebo splnitelné jen při vynaložení naprosto nesmyslně vysokých finančních prostředků.

Úřad městyse Liteň informuje o financování kanalizace a čistírny odpadních vod na požádání finančního výboru

Městys Liteň získal dotaci na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod. Na přelomu roku 2013 a roku 2014 proběhlo výběrové řízení, byla vybrána firma Šindler stavební a důlní společnost s.r.o., která vysoutěžila zakázku ve výši 53 351 217,- Kč bez DPH.

Pozvánka na veřejné zasedání č. 6 konané dne 16.4.2015

Zastupitelstvo městyse Liteň

Vás zve na Veřejné zasedání č.6

konané dne 16.04.2015

na Úřadě městyse Liteň od 19.00hod.

Návrh dotačních záměrů pro strategický plán verze 4

NÁVRH DOTAČNÍCH ZÁMĚRŮ PRO STRATEGICKÝ PLÁN verze 4

Vypracoval : Filip Kaštánek

Dne: 02.03.2015

Případné návrhy a připomínky k tomuto návrhu zasílejte na ou@obecliten.cz nebo vhazujte do poštovní schránky na budově Úřadu městyse Liteň, Náměstí 71.

Recyklujte s liteňskými hasiči!

V sobotu 11. dubna 2015 pořádáme od 9.00 hod sběr kovového odpadu a nově i vysloužilých elektrospotřebičů. Sběr kovového šrotu pořádáme tradičně. Proč ale sbíráme i zdánlivě bezcenný odpad? Zapojili jsme se totiž do programu Recyklujte s hasiči. Cílem sběru elektrospotřebičů je mimo jiné snížení nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu, který zatěžuje obecní rozpočet. Dokonce to funguje z […]