Jídelna Kosová

DNES
Kulajda
Vepř.pečeně, zelí, h.kn.
ZÍTRA
Dýňová polévka
Kuřecí smět pikant, rýže
Menu za 79,-
(minutkový smažák za 86,-)
tel:311684370
bývalé učňovské středisko
Na prodej: knedlíky, pečivo, zákusky

Celý týden ke stažení

SÁZENÍ STROMKŮ 17. 11. 2015 od 14 hodin

 

Dovolujeme si Vás pozvat na SÁZENÍ STROMKŮ, které bude probíhat v úterý 17. 11. 2015 od 14 hodin. Jde o dosázení jabloní do aleje podél silnice z Bělče na Vlence a vysazení několika jeřábů k posezení u pískovny, akce je podporovaná Městysem Liteň. Sraz je ve 14 hodin na křižovatce do Vatin, s […]

29.11 Rozsvícení vánočního stromu

Kliknutím na nadpis zobrazíte celý plakát s podrobnostmi.

Pozvánka na veřejné sázení stromků 7.11.2015

Pozvánka stromky

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na veřejné sázení stromků 2015

Smlouva na odvádění odpadních vod

Cena stočného je 33,- Kč bez DPH ( 15%) za 1 m³, při paušálu bude počítáno 36 m³ na osobu za rok.

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Informace pro občany

Firma Šindler, důlní a stavební s.r.o. nabízí občanům dokončení kanalizační přípojky. Jedná se o propojení nemovitosti a hlavní šachty. Jelikož má však u nás firma jen několik málo věcí na dokončení, její zaměstnanci a hlavně pracovní stroje se zde už často neobjevují. Máte-li zájem o provedení práce firmou Šindler, důlní a stavební s.r.o., kontaktujte prosím […]

Doplnění k informacím o připojení kanalizace

Vážení občané,

na základě nově získaných informací Vám v tomto dodatku doporučujeme dva způsoby, jimiž je možno zlikvidovat jímku, kterou, po připojení na splaškovou kanalizaci, nebudete využívat. Všechny jímky musí být z hygienických důvodů řádně zlikvidovány. Stav jímek bude kontrolovat pověřený pracovník obce v rámci nutné prohlídky připojení každé domácnosti na splaškovou kanalizaci. Bez řádně zlikvidované jímky nemůže být […]

Informace k připojení na splaškovou kanalizaci v Litni

Městys Liteň oznamuje občanům, že je možné zahájit připojování domovních přípojek na kanalizační řad. Dne  2. 10. 2015 byl vydán Městským úřadem Beroun, Odborem životního prostředí,  kolaudační souhlas ke stavbě splaškové kanalizace.

 

Technické požadavky provozovatele kanalizace na způsob připojení odběratelů na gravitační  veřejnou kanalizaci v Litni

        –      odběratelé se napojí potrubím kanalizace […]

Informace k připojení na kanalizaci Liteň

Informace k připojení na kanalizaci Liteň

Dne 29.9. proběhne kolaudační řízení čistírny odpadních vod. Poté co Městys obdrží kolaudační rozhodnutí se všemi náležitostmi, budou občanům sděleny všechny potřebné informace, jak a kdy se bude možné připojit na kanalizační řad. Také bude zveřejněn kanalizační řád, který bude obsahovat podmínky provozu kanalizace.

ÚM Liteň

Upozornění občanům

Upozornění občanům,

v pondělí  17.08.2015 nepoteče voda od 8:00 hod bude v Litni z důvodů  odstavení hlavního přivaděče vodovodního řadu. Výluka bude do 17:00 hod.

Dále upozorňujeme občany, že v důsledku sucha budeme omezovat dodávku pitné vody od 22:00 hod do 05:00 hod, v krajních mezích bude muset být provoz omezen i přes den.

Výluka na trati 8.8 - 22.8.2015

 

Vážení cestující,

provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že výše uvedeném termínu proběhne výluka v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice na trati 171 Praha – Beroun.

Dopravce České dráhy, a.s. s ohledem na velmi omezenou kapacitu tratě musí přistoupit k následujícím opatřením:

Osobní vlaky budou vedeny dle výlukového jízdního řádu, v úseku Praha-Radotín – Beroun pouze v intervalu 60 minut, doplněné v pracovní […]