Jídelna Kosová

DNES
nevaří se
ZÍTRA
bez dat
Menu za 74,-
(minutkový smažák za 86,-)
tel:311684370
bývalé učňovské středisko
Na prodej: knedlíky, pečivo, zákusky

Celý týden ke stažení

Úřad městyse Liteň informuje o financování kanalizace a čistírny odpadních vod na požádání finančního výboru

Městys Liteň získal dotaci na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod. Na přelomu roku 2013 a roku 2014 proběhlo výběrové řízení, byla vybrána firma Šindler stavební a důlní společnost s.r.o., která vysoutěžila zakázku ve výši 53 351 217,- Kč bez DPH. Čtěte dále: Úřad městyse Liteň informuje o financování kanalizace a čistírny odpadních vod na požádání finančního výboru

Pozvánka na veřejné zasedání č. 6 konané dne 16.4.2015

Zastupitelstvo městyse Liteň

Vás zve na Veřejné zasedání č.6

konané dne 16.04.2015

na Úřadě městyse Liteň od 19.00hod.

Čtěte dále: Pozvánka na veřejné zasedání č. 6 konané dne 16.4.2015

Pozvánka - Kermika - Domeček Hořovice

Čtěte dále: Pozvánka – Kermika – Domeček Hořovice

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se koná 25. dubna 2015

Úřad městyse Liteň Vám nabízí možnost svozu nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. Odpad bude svážet firma Rumpold-P.

Jedná se o tyto odpady:

Rozpouštědla a ředidla, zásady (louhy), spotřební chemie, zářivky, použitý olej a tuk, barvy, lepidla, pryskyřice, nespotřebované léky, baterie a články, vyřazená elektronika, brzdová kapalina, pneumatiky.

Kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, herbicidy, hnojiva, lednice a chladničky, odpadní olej, detergenty, akumulátory, televizory, chladící kapaliny, olejové filtry a vložky, čistící tkaniny znečištěné olejem. Čtěte dále: Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se koná 25. dubna 2015

JAK ŘEŠIT BIOODPAD ?

Mnoho z Vás, vzhledem k tomu, že žijeme na venkově, má jistě na zahrádkách kompost, nebo jiné využití pro bioodpad, který každá domácnost produkuje. Jelikož však ne každý má tuto možnost, rozhodl se Městys Liteň svým občanům nabídnout možnost jinou. V současné době řešíme způsob zajištění svozu bioodpadu. Z tohoto důvodu bychom potřebovali vědět, kolik z Vás by mělo zájem o nádobu na bioodpad. Nádoba má velikost 240 litrů a její pořizovací cena se pohybuje kolem 1000 Kč. Frekvence vývozu by byla v měsících duben – říjen jednou za 14 dní, v případě potřeby častěji. Předpokládaná cena jednoho vývozu je 65 Kč. V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte co nejdříve Úřad městyse Liteň ( telefonicky, e-mailem, poštou či osobně). Čtěte dále: JAK ŘEŠIT BIOODPAD ?

Malý filmový klub Špejchar - program duben

 

Malý filmový klub Špejchar

Program na duben

Čtěte dále: Malý filmový klub Špejchar – program duben

Mše velikonoční 5. dubna 2015 v 15:30

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŘEVNICE

KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA V LITNI

Zveme Vás na slavnostní mši svatou

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Neděle  5.dubna 2015 v 15:30

  Čtěte dále: Mše velikonoční 5. dubna 2015 v 15:30

Návrh dotačních záměrů pro strategický plán verze 4

NÁVRH DOTAČNÍCH ZÁMĚRŮ PRO STRATEGICKÝ PLÁN verze 4

Vypracoval : Filip Kaštánek

Dne: 02.03.2015

Případné návrhy a připomínky k tomuto návrhu zasílejte na ou@obecliten.cz nebo vhazujte do poštovní schránky na budově Úřadu městyse Liteň, Náměstí 71.

Čtěte dále: Návrh dotačních záměrů pro strategický plán verze 4

Recyklujte s liteňskými hasiči!

V sobotu 11. dubna 2015 pořádáme od 9.00 hod sběr kovového odpadu a nově i vysloužilých elektrospotřebičů. Sběr kovového šrotu pořádáme tradičně. Proč ale sbíráme i zdánlivě bezcenný odpad? Zapojili jsme se totiž do programu Recyklujte s hasiči. Cílem sběru elektrospotřebičů je mimo jiné snížení nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu, který zatěžuje obecní rozpočet. Dokonce to funguje z finančního hlediska úplně opačně – za likvidaci spotřebičů nebudeme platit, ale dostaneme zaplaceno! Výtěžek z akcechceme použít k zakoupení zásahového vybavení a na činnost dětského hasičského kroužku.

Čtěte dále: Recyklujte s liteňskými hasiči!

Návrh dotačních záměrů pro strategický plán verze 3

Návrh dotačních záměrů pro strategický plán verze 3, vypracoval pan Filip Kaštánek dne 16.02.2015. Případné návrhy a připomínky k tomuto návrhu zasílejte na ou@obecliten.cz, nebo do poštovní schránky na budově úřadu Městyse Liteň, Náměstí 71.

Čtěte dále: Návrh dotačních záměrů pro strategický plán verze 3